Hội thảo Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp – Thiết kế chương trình đào tạo và bài giảng trên các nền tảng công nghệ số theo định hướng phát triển năng lực

Ngày 15/12/2022, tại trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã tổ chức chương trình Hội thảo Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp – Thiết kế chương trình đào tạo và bài giảng trên các nền tảng công nghệ số theo định hướng phát triển năng lực.

Về phía Vụ Giáo dục thường xuyên – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có ông Đào Trọng Độ  Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên.

Về phía Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp có sự tham gia của Bà Nguyễn Thị Thơ – Chuyên viên Phòng Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo – Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội. Ông Phạm Hoàng Hùng – Chuyên viên Phòng Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo – Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội.

Về phía Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam có sự tham gia của PGS.TS Phạm Tiết Khánh – Chủ tịch Hiệp hội, các phó chủ tịch Hiệp hội, các đại diện lãnh đạo, trưởng phòng Đào tạo, khoa của các đơn vị thành viên Hiệp hội.

Hội thảo có sự tham gia chia sẻ của các diễn giả là chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số: Ông Hoàng Văn Hoàn – Chuyên gia tư vấn Cục Phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Mai, Đại diện Công ty TNHH Phát triển và ứng dụng công nghệ Bách Khoa, Đại diện công ty Công nghệ Giáo dục Nova Edu, Ông Paul James Neely – Chuyên gia Kiểm soát chất lượng – Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới WUSC, Bà Hoàng Thị Vân Anh – Chuyên gia xây dựng và phát triển bài giảng – Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới WUSC.

Hội thảo tập trung vào 04 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tổng quan về chuyển đổi số. Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số của Chính phủ.

Chuyên đề 2:  Giải pháp chuyển đổi số từ Trường học đến Doanh nghiệp

– Chia sẻ về chuyển đổi số và các giải pháp công nghệ số trong việc giảng dạy. Đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Mai trình trình bày.

– Tổng quan về Hệ sinh thái phần mềm chuyển đổi số trong giáo dục. Đại diện Công ty TNHH Phát triển và ứng dụng công nghệ Bách Khoa trình bày .

– Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực số trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Giải pháp Nâng cao nguồn nhân lực số cho chuyển đổi số trong tương lai. Đại diện Công ty CP Công nghệ Giáo dục Nova Edu trình bày.

–  Ứng dụng công nghệ thông tin trong Giáo dục nghề nghiệp tại Canada; Khảo sát và lấy ý kiến doanh nghiệp về hoạt động dạy và học của nhà trường bằng công cụ số để nâng cao chuẩn đầu ra.

–  Thiết kế chương trình đào tạo và bài giảng trên các nền tảng công nghệ số theo định hướng phát triển năng lực

–  Chiến lược xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến và khung năng lực công nghệ số dành cho giảng viên;

–  Thiết kế bài giảng trực tuyến và kỹ năng dạy học kết hợp : nhu cầu và phương pháp tiếp cận E-Learning.

Hội thảo được tổ chức với mong muốn hỗ trợ cho các đơn vị thành viên triển khai các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên môi trường số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức cũng như cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Năm 2023, việc hỗ trợ các đơn vị thành viên trong công tác chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình hội thảo: