Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2011 tổ chức tại tỉnh Kiên Giang diễn ra tốt đẹp

Trong hai ngày 20 và 21 tháng 6 năm 2011, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội và Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2011 tại trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Kiên Giang và trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang. Dự hội nghị có đại diện Vụ phi Chính phủ – Bộ Nội Vụ, lãnh đạo và trưởng phòng ban của các đơn vị thành viên của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam, các phóng viên của báo Kiên Giang, đài truyền hình tỉnh Kiên Giang.
Trong hai ngày 20 và 21 tháng 6 năm 2011, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội và Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2011 tại trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Kiên Giang và trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang. Dự hội nghị có đại diện Vụ phi Chính phủ – Bộ Nội Vụ, lãnh đạo và trưởng phòng ban của các đơn vị thành viên của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam, các phóng viên của báo Kiên Giang, đài truyền hình tỉnh Kiên Giang. Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội diễn ra ngày 20 tháng 6 năm 2011 nhằm thông qua kế hoạch phân công chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ II (2011 – 2016). Các đơn vị được phân công hoàn thành các báo cáo số liệu gửi Văn phòng Hiệp hội tổng hợp trình Bộ Nội Vụ trước thời gian diễn ra Đại hội nhiệm kỳ II. Chương trình Đại hội nhiệm kỳ II dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15 & 16 tháng 9 năm 2011 tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây với số lượng nhân sự dự kiến là 197 người. Trong hội nghị, các thành viên tham gia đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận và đánh giá hoạt động của Hiệp hội qua 5 năm nhiệm kỳ I đạt được nhiều thành tựu: quy mô đào tạo tuyển sinh của các trường, đơn vị, tổ chức thành viên có nhiều đổi mới; các ngành nghề, chương trình đào tạo, phương thức tổ chức đa dạng đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu xã hội; các chương trình nghiên cứu và chuyển giao công nghệ được đầu tư chuyên sâu và có nhiều đề tài đáp ứng nhu cầu cộng đồng; công tác phát triển đội ngũ giáo viên được trẻ hóa và chuyên môn cao; triển khai dự án xây dựng các công trình phục vụ công tác đào tạo; chương trình hợp tác quốc tế là thế mạnh của Hiệp hội với số lượng tình nguyện viên tham gia tăng, thường xuyên trao đổi các chương trình hợp tác đap ứng nhu cầu nâng cao kiến thức, chuyên môn của giảng viên và học sinh sinh viên các trường thành viên. Ngoài ra, các thành viên cũng tham gia lấy ý kiến sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Hiệp hội, đề xuất các thành viên có hiểu biết, trách nhiệm, tâm huyết, và nhiệt tình vào Ban Chấp hành, Ban Thường trực của Hiệp hội. Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2011 diễn ra ngày 21 tháng 6 năm 2011 tại trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang với nội dung kết nạp 02 thành viên mới cho Hiệp hội: trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật tỉnh Lào Cai và trường Trung cấp Kinh tế & Công Nghệ Lương Tài và tổng kết hoạt động của Hiệp hội 06 tháng đầu năm 2011. Sau chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị và lễ kết nạp thành viên mới, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – chuyên viên Vụ Phi Chính phủ – Bộ Nội Vụ có ý kiến đóng góp về Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2011: cập nhật các Văn bản của Chính phủ quy định về Hiệp hội và các hoạt động của Hiệp hội như Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 và Thông tư số 11/2011/TT-CP ngày 26 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn chi tiết Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; cố gắng phát huy những ưu điểm, mặt mạnh của Hiệp hội; có đầy đủ hồ sơ đề nghị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II gửi Văn phòng Bộ Nội vụ trước 01 tháng. Ngoài ra, các thành viên Hiệp hội cũng đã nêu ra ý kiến đóng góp về các hoạt động của Hiệp hội trong 06 tháng đầu năm 2011 và đưa ra phương hướng hoạt động trong 06 tháng cuối năm 2011 như: thường xuyên tổ chức Hội thảo tập huấn các trường thành viên về mô hình Cao đẳng Cộng đồng, thành lập Ban Kiểm tra các hoạt động của Hiệp hội, các Trung tâm hỗ trợ Dạy & Học, Ban Giới và Dân tộc, Ban Tư vấn, các dự án hợp tác đào tạo, chương trình giao lưu về các mô hình giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp, tham mưu Văn bản của Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ về mô hình Cao đẳng Cộng đồng cho các thành viên… nhằm phát huy tối đa năng lực của các trường, đơn vị thành viên và lan tỏa rộng khắp các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Trả lời