Ngày 3/11/2021, được sự đồng ý của Đảng ủy trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, Chi bộ 4 đã long trọng tổ chức lễ kết nạp 05 sinh viên ưu tú vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt Đảng ủy trường, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Đảng ủy đã đến dự và phát biểu chúc mừng các đảng viên mới.

Với những thành tích nổi bật trong học tập và công tác Đoàn – Hội, 05 quần chúng ưu tú đều là những gương mặt sinh viên tiêu biểu của nhà trường được sự tin tưởng của thầy cô và tín nhiệm cao từ các chi đoàn sinh viên. Đó là các đồng chí:

+ Đồng chí Trần  Công Tạo, chi đoàn K14 QTKD

+ Đồng chí Trần Đông Bắc, chi đoàn K14 QTKD

+ Đồng chí Nguyễn Thị Uyên, chi đoàn K14 QTKD

+ Đồng chí Triệu Sinh Nghĩa, chi đoàn K14 CNTT

+ Đồng chí Vũ Văn Trung, chi đoàn K14 CNTT

Trong giờ phút thiêng liêng của buổi lễ kết nạp, trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 05 đồng chí đã đọc lời tuyên thệ, nguyện tiếp tục nỗ lực rèn luyện và phấn đấu không ngừng trong học tập, hoạt động đoàn thể, thực hiện tốt Điều lệ Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ đã đề ra.

“Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.” 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng vào thế hệ trẻ là những sinh viên ưu tú của trường, đặc biệt năm đảng viên mới là những gương mặt tiêu biểu, đại diện của sinh viên HCC. Đồng chí Phó Bí thư cũng bày tỏ mong muốn các đảng viên mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đảng viên sinh viên, không ngừng học tập, phấn đấu và thực hiện tốt nhiệm vụ để góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường ngày càng vững mạnh.

Sau đây là những hình ảnh đáng nhớ của Lễ kết nạp Đảng viên mới

Nguồn: https://chn.edu.vn/blogs/news/le-ket-nap-dang-vien-moi-cho-sinh-vien-uu-tu-nam-2021-truong-cao-dan