Nghiệm thu Tài liệu Dạy học tiếng Tày cho cán bộ công chức, viên chức tỉnh Lào Cai

Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là việc tăng cường dạy và học tiếng dân tộc thiểu số. Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 09/11/2004 về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi. 

Nhận thức sâu sắc vấn đề này, các cấp uỷ, chính quyền tỉnh Lào Cai đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, từ năm 2004 đến nay, Tỉnh đã tiến hành mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc miền núi. Năm 2021, với sự hỗ trợ Bộ Nội vụ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp tục ban hành Quyết định 1643/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 về thành lập Ban biên soạn tài liệu Dạy học tiếng Tày cho cán bộ, công chức công tác ở vùng đồng bào dân tộc tại tỉnh Lào Cai, do PGS.TS Hoàng Văn Hùng – Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tại tỉnh Lào Cai làm chủ biên, giao cho Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai làm cơ quan thường trực nhằm mục đích giúp cán bộ công chức, viên chức công tác tại vùng người Tày cư trú biết sử dụng được tiếng Tày làm công cụ tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Tày thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

D:\1, PHÂN HIỆU THÁI NGUYÊN\78. TÀI LIỆU NN TÀY -NÙNG\chot_TAILIEU NN TAY\BẢN CHỐT\NGHIỆM THU TAI LIEU TIENG TAY\ẢNH NGHIỆM THU\z2970438725224_3fa499e85ab7320d9e0d0227d1144465.jpg

Bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì Hội nghị 

Sau hơn 6 tháng tổ chức biên soạn, cuốn “Tài liệu Dạy học tiếng Tày cho cán bộ công chức, viên chức tỉnh Lào Cai” đã được hoàn thiện. Ngày 26/11/2021, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, thay mặt cho ban biên soạn đã báo cáo kết quả biên soạn tài liệu trước hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh, do Bà Giàng Thị Dung – Phó chủ tịch UBND tỉnh làm chủ tịch Hội đồng, có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Vụ Đào tạo – Bộ Nội vụ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc và các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh có hiểu biết sâu sắc về văn hóa và ngôn ngữ dân tộc Tày. 

D:\1, PHÂN HIỆU THÁI NGUYÊN\78. TÀI LIỆU NN TÀY -NÙNG\chot_TAILIEU NN TAY\BẢN CHỐT\NGHIỆM THU TAI LIEU TIENG TAY\ẢNH NGHIỆM THU\z2970438977391_c1ef625419f6f657c7ca62db021223a9.jpg

PGS.TS Hoàng Văn Hùng – Giám đốc Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban biên soạn báo cáo Tài liệu Dạy học tiếng Tày trước hội đồng nghiệm thu cấp Tỉnh

Về cấu trúc nội dung và hình thức của Tài liệu Dạy học Tiếng Tày, PGS.TS. Hoàng Văn Hùng đã trình bày rõ: Ngoài bài mở đầu giới thiệu khái quát về tiếng Tày và phụ lục từ vựng, tài liệu bao gồm 2 phần: Giao tiếp cơ bản và Giao tiếp mở rộng:

– Phần Giao tiếp cơ bản gồm 15 bài, chủ yếu giới thiệu khái quát về tiếng Tày, chữ Tày, giúp người học hình thành những hiểu biết và kỹ năng cơ sở về tiếng Tày: hệ thống ngữ âm, vốn từ ngữ cơ bản, những mẫu câu tối thiểu và những cách diễn đạt tư tưởng, tình cảm trong những tình huống giao tiếp thông thường như: chào hỏi, giới thiệu, không gian, thời gian,…

– Phần Giao tiếp mở rộng gồm 37 bài, với các nội dung, kỹ năng giao tiếp mở rộng, nhằm hoàn thiện những tri thức và kỹ năng cơ sở, đồng thời nâng cao trình độ sử dụng tiếng Tày trong những lĩnh vực giao tiếp thông qua 10 chủ đề.

Trong mỗi chủ đề bao gồm các bài học được cấu trúc theo hướng dạy học tiếng Tày giao tiếp. Mỗi bài học gồm các phần: Hội thoại/Bài đọc –  Từ vựng  – Ngữ pháp – Luyện tập. Bên cạnh kênh chữ, cuốn tài liệu còn có hệ thống kênh hình phong phú, phù hợp để minh họa cho nội dung các bài học, giúp người học có thể hiểu nghĩa của từ, vận dụng các từ để đặt câu một cách dễ dàng và hiệu quả.  

D:\1, PHÂN HIỆU THÁI NGUYÊN\78. TÀI LIỆU NN TÀY -NÙNG\chot_TAILIEU NN TAY\BẢN CHỐT\NGHIỆM THU TAI LIEU TIENG TAY\ẢNH NGHIỆM THU\z2970438734160_a4da278e87b08e6ad421eae62980a2e2.jpg

Ông Vi Lam Sơn, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đông Nhân dân Tỉnh nhận xét góp ý cho Tài liệu Dạy học tiếng Tày 

Trên thực tế, tiếng Tày ở mỗi vùng miền, mỗi huyện, xã, thậm chí từng thôn, làng tại tỉnh Lào Cai, ngoài những điểm chung còn có một số điểm khác biệt về cách phát âm, sử dụng từ… Do đó, ngoài việc hướng dẫn học những cách phát âm, sử dụng từ cơ bản, tài liệu còn bổ sung, làm rõ thêm một số cách phát âm, sử dụng khác do ảnh hưởng của phương ngữ, để có thể phù hợp với tiếng Tày địa phương, nơi người cán bộ đang công tác.

Các thành viên hội đồng phát biểu nhận xét, góp ý bổ sung cho cuốn tài liệu trên các phương diện: tăng cường nội dung thực hành, chú ý công tác dịch thuật với những phương ngữ tiếng Tày địa phương Lào Cai, các hình thức trình bày, chú thích ảnh minh họa,… cho các bài học.

D:\1, PHÂN HIỆU THÁI NGUYÊN\78. TÀI LIỆU NN TÀY -NÙNG\chot_TAILIEU NN TAY\BẢN CHỐT\NGHIỆM THU TAI LIEU TIENG TAY\ẢNH NGHIỆM THU\z2970438727276_ab7b04dd64869405e6f87db9d3ee5f8e.jpg

Nguyễn Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo nhận xét góp ý cho Tài liệu Dạy học Tiếng Tày

Kết luận hội nghị nghiệm thu Tài liệu, Bà Giàng Thị Dung, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc biên soạn tài liệu dạy học tiếng các dân tộc thiểu số nói chung, tiếng Tày nói riêng trên địa bàn tỉnh; đồng thời đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực làm việc với tinh thần khoa học, nghiêm túc của Ban biên soạn.

D:\1, PHÂN HIỆU THÁI NGUYÊN\78. TÀI LIỆU NN TÀY -NÙNG\chot_TAILIEU NN TAY\BẢN CHỐT\NGHIỆM THU TAI LIEU TIENG TAY\ẢNH NGHIỆM THU\z2970439421605_d13b2f04935cd16eb25b9ef16d426204.jpg

100% các thành viên tham gia Hội đồng đã bỏ phiếu đồng ý nghiệm thu Tài liệu dạy học tiếng Tày trên cơ sở chỉnh sửa bổ sung một số nội dung theo góp ý của Hội đồng.

D:\1, PHÂN HIỆU THÁI NGUYÊN\78. TÀI LIỆU NN TÀY -NÙNG\chot_TAILIEU NN TAY\BẢN CHỐT\NGHIỆM THU TAI LIEU TIENG TAY\ẢNH NGHIỆM THU\z2970438669190_136136102e5fd09ce6beb7c6d8dd0181.jpg

Ban biên soạn Tài liệu Dạy học tiếng Tày chụp ảnh lưu niệm cùng với chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, lãnh đạo Vụ Đào tạo – Bộ Nội vụ và các đại biểu tham dự hội nghị 

Nguồn: http://laocai.tnu.edu.vn/nghiem-thu-tai-lieu-day-hoc-tieng-tay-cho-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tinh-lao-cai/

Trả lời