Phát triển đối tác bền vững giữa Việt Nam-Canada trong lĩnh vực giáo dục

Hội thảo Phát triển đối tác bền vững giữa Việt Nam-Canada trong lĩnh vực đào tạo và giáo dục nghề nghiệp sẽ được tổ chức tại Trường ĐH Trà Vinh từ ngày 20 – 21.3.

Hội thảo Phát triển đối tác bền vững giữa Việt Nam-Canada trong lĩnh vực giáo dục - Ảnh 1.

Trường ĐH Trà Vinh

Hội thảo đánh dấu sự thành công của mô hình cao đẳng cộng đồng Canada tại Việt Nam và đẩy mạnh quan hệ đối tác giữa các viện, trường ở Canada và thành viên VACC cũng như các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Hội thảo là sự kiện chính chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada.

Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để xúc tiến các hoạt động hợp tác tiềm năng đối với các lĩnh vực quan tâm của các bên về giáo dục nghề nghiệp và phát triển thị trường lao động cũng như các chương trình trao đổi sinh viên tiềm năng. Hội thảo sẽ có nhiều phiên báo cáo chia sẻ thông tin để các bên tìm hiểu, và triển khai các hoạt động hợp tác tiềm năng.

Các chủ đề tại hội thảo xoay quanh: Chuyển đổi số trong dạy và học; Trao đổi sinh viên và tuyển sinh; Phát triển đối tác quốc tế bền vững; Gắn kết các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc trong giáo dục; Phát triển quan hệ đối tác trong giáo dục nghề nghiệp. Thông tin chi tiết tại website chính thức của hội thảo https://vietcanconference.tvu.edu.vn/

Nguồn: https://thanhnien.vn/phat-trien-doi-tac-ben-vung-giua-viet-nam-canada-trong-linh-vuc-giao-duc-1852302120810156.htm?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR1_kcXERxCNbKzyKFKnukAEn4qtVTevGQ0kEVJqktcn50wJ-rboefAbecE