20 SUẤT HỌC BỔNG TOÀN PHẦN ĐI BA LAN DIỆN HIỆP ĐỊNH 2023

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ Thỏa thuận giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Ba Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan diện Hiệp định năm 2023 như sau:

1.Số lượng học bổng và chế độ học bổng:

– Số lượng học bổng: 20 suất cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Ba Lan theo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

– Chế độ học bổng: Chính phủ Ba Lan miễn học phí và phí nghiên cứu, bố trí chỗ ở phải trả tiền ở ký túc xá theo quy định của Chính phủ Ba Lan. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành đối với du học sinh học bổng Hiệp định tại Ba Lan.

2. Thời gian đào tạo và ngành học:

– Chương trình đại học: từ 03 đến 04 năm học

– Chương trình thạc sĩ: 02 năm học

– Chương trình tiến sĩ: từ 03 đến 04 năm

(Chưa bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Ba Lan)

Phía Ba Lan không tiếp nhận đào tạo các ngành liên quan đến Y, Dược, Nghệ thuật.

3. Ngôn ngữ học tập và yêu cầu về khóa học chuyên ngành:

– Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập và nghiên cứu là tiếng Ba Lan. Ứng viên chưa từng học đại học hoặc sau đại học tại Ba Lan sẽ được bố trí học 01 năm dự bị tiếng Ba Lan trước khi vào học chuyên ngành. Sau đó ứng viên phải đạt kỳ thi sát hạch tiếng Ba Lan.

– Đối với khóa học chuyên ngành, ứng viên phải đạt kết quả kỳ thi đầu vào (tùy thuộc yêu cầu cụ thể của cơ sở đào tạo và chương trình học) mới được chính thức tiếp nhận vào học chuyên ngành. Nếu không đạt yêu cầu trong các kỳ thi này, ứng viên sẽ phải về nước và bồi hoàn toàn bộ kinh phí đào tạo cho nhà nước hoặc chuyển sang học theo diện tự túc kinh phí.

4. Thời hạn nhận hồ sơ:

Hồ sơ giấy bằng tiếng Việt phải được chuyển đến Cục Hợp tác quốc tế hạn cuối cùng ngày 31/3/2023 (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Hợp tác quốc tế và thời gian hoàn thành đăng ký online).

Để biết thêm thông tin chi tiết về đối tượng và các điều kiện cụ thể của chương trình, vui lòng truy cập đường link sau: http://icd.edu.vn/372/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-ba-lan-dien-hiep-dinh-nam-2023.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Thong-Tin-Tuyen-Sinh/CMS_Detail/2128?fbclid=IwAR2WKIxSLvkrZaIK6Trz0DzwtoTdQu-45JLbQ331A6wcKKoBTOGfqqgv7-0

 Nguồn: Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo)