Phát triển mạng lưới trường Cao đẳng Cộng đồng

Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) là trường công lập được cộng đồng địa phương hỗ trợ (hiện tại ở Việt Nam do các tỉnh cung cấp ngân sách).
Năm 2000, 6 trường CĐCĐ đầu tiên được thành lập ở Việt Nam theo dự án của Chính phủ Hà Lan là: Trường CĐCĐ Hải Phòng, Hà Tây, Quảng Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang và Đồng Tháp. Sau đó, Chính phủ Canada tài trợ nước ta thành lập trường CĐCĐ Trà Vinh. Năm 2007, lần lượt các trường CĐCĐ Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau, Bình Thuận, Sóc Trăng, Hà Nội, Hậu Giang và mới đây nhất là trường CĐCĐ Lai Châu được thành lập. Trong số 15 trường CĐCĐ được thành lập, cho đến nay, có 3 trường đã nâng lên thành trường đại học hệ 4 năm, đó là các trường Quảng Ngãi, Trà Vinh và Tiền Giang. Trong Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam có 2 trường là thành viên của các Hiệp hội Quốc tế là: trường Đại học Trà Vinh là thành viên của Hiệp hội CĐCCĐ Canada và trường CĐCĐ Kiên Giang là thành viên của Hiệp hội Cộng đồng Hoa Kỳ.
Năm 2003, Bộ GD&ĐT đã ban hành quy chế tạm thời cho các trường CĐCĐ. Ngày 27/3/2007, tại trường CĐCĐ Kiên Giang – Rạch Giá, Hiệp hội các trường CĐCĐ Việt Nam tổ chức hội nghị dự thảo quy chế trường CĐCĐ do Bộ GD&ĐT soạn thảo. Ban tổ chức Hội nghị đã mời 10 giáo sư thuộc 2 trường đại học và 5 trường CĐ thuộc Hiệp hội CĐCĐ Hoa Kỳ sang tham dự và góp ý. Dự kiến năm 2010, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức tổng kết quá trình hình thành và hoạt động của các trường CĐCĐ ở Việt Nam.
Hiện nay, hệ thống các trường CĐCĐ ở Việt Nam đang được chú ý đầu tư và phát triển. Trước mắt, Cơ quan phát triển Quốc tế Canada (Siđa Canada) tài trợ 20 triệu USD Canada, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 4 triệu USD Canada để chuẩn bị thực hiện dự án “Nâng cao năng lực đào tạo kỹ thuật và nghề nghiệp cho hệ thống các trường CĐCĐ Việt Nam”. Trong tháng 11 năm 2009, một số đại diện của Hiệp hội các trường CĐCĐ (đồng thời là Hiệu trưởng các trường CĐCĐ là thành viên) đã có chuyến đi sang Canada và Caliphoocnia để tìm kiếm và ký kết các dự án với các trường thuộc Hiệp hội các trường Cộng đồng Canada và Mỹ. Với sự đầu tư tập trung và kinh nghiệm hơn 100 năm của các trường Cộng đồng Canada và Mỹ, hệ thống trường CĐCĐ sẽ được tạo ra sự bứt phá trong đào tạo nhân lực cho các địa phương trong toàn quốc.
Tổng hợp từ:
Vụ GDDH và Hiệp hội các trường CĐCĐ Việt Nam.

Trả lời