Phát triển ý tưởng khởi nghiệp của học sinh sinh viên, kết nối với doanh nghiệp – định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế

Sáng ngày 15/5/2024, tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) Trường Cao đẳng Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển ý tưởng khởi nghiệp của học sinh sinh viên, kết nối với doanh nghiệp – định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế”…
pt01png
Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
Đến dự có TS Đinh Việt Hòa– Chủ tịch Hiệp hội sáng tạo Quốc gia, đồng chí Trần Minh Huyền – Vụ trưởng Vụ học sinh sinh viên – Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đại diện lãnh đạo Sở Khoa học công nghệ Quảng Nam, cácNgài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước: Azerbaijan, Kazakhstan và Ukraine, đại diện Trường Đại học SLSU – Philipines; Nghiệp đoàn OLC, Công ty Frieden Nhật Bản; đại diện lãnh đạo nhiều Trường Đại học, cao đẳng trên toàn quốc, các doanh nghiệp liên kết với Trường Cao đẳng Quảng Nam…
pt02png
PGS.TS Vũ Thị Phương Anh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Cao đẳng Quảng Nam
Về phía Trường Cao đẳng Quảng Nam có PGS.TS Vũ Thị Phương Anh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo các khoa phòng và đông đảo sinh viên của Trường
Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh nhấn mạnh: “Trong hành trình sôi động, đầy nhiệt huyết, khơi dậy và nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên là nội dung quan trọng, Trường Cao đẳng Quảng Nam được UBND tỉnh Quảng Nam cho phép đăng cai, phối hợp với Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, Ban Điều hành khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Phát triển ý tưởng khởi nghiệp của học sinh sinh viên,  kết nối với doanh nghiệp, định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế”. Hội thảo là một sự kiện nằm trong chuỗi các sự kiện của Tuần lễ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Năm- TechFest Quảng Nam 2024, có quy mô quốc gia và  quốc tế. Mục tiêu của Hội thảo là: Góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp mở, liên kết doanh nghiệp để dẫn dắt và ấp ủ tài năng khởi nghiệp, khuyến khích người học phát triển ý tưởng khởi nghiệp, tự tạo ra đội nhóm tham gia vào thực hành các hoạt động kinh doanh; lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục đào tạo; liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
pt03png
Đoàn Chủ tịch điều hành hội thảo

Hoạt động khởi nghiệp sáng tạo đang ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh sự đóng góp của các doanh nghiệp khởi nghiệp vào sự phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng tính đa dạng cho nền kinh tế. Tuy nhiên, để có ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là trong học sinh, sinh viên phụ thuộc vào nhiều nhân tố khách quan và chủ quan tác động đến ý tưởng và hiệu quả khởi nghiệp sáng tạo, nhưng trước hết phải dựa trên nền tảng trình độ học vấn, trình độ chuyên môn đào tạo vững vàng thì mới nắm bắt nhu cầu thị trường, công nghệ để khởi nghiệp thành công. Nhận thức được yêu cầu này, trong những năm qua Trường Cao đẳng Quảng Nam từng bước xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp chiến lược: nâng cấp chương trình đào tạo theo định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với giáo dục nghề nghiệp; đầu tư trang thiết bị đào tạo, bồi dưỡng nâng cao đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp… nhằm hỗ trợ học sinh sinh viên phát triển ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tạo nền tảng vững chắc để học sinh sinh viên lập nghiệp và khởi nghiệp thành công…”

pt04png
Đồng chí Trần Minh Huyền – Vụ trưởng Vụ Học sinh sinh viên – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Anh Tuấn cho biết: “Mục tiêu của Hội thảo lần này là bàn sâu các giải pháp để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp mở, liên kết doanh nghiệp để dẫn dắt và ấp ủ tài năng khởi nghiệp, khuyến khích người học phát triển ý tưởng khởi nghiệp, tự tạo ra đội nhóm tham gia vào thực hành các hoạt động kinh doanh; lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục đào tạo; liên kết với doanh nghiệp trong và ngoài nước để định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; Phát triển văn hóa khởi nghiệp, phát huy truyền thống canh tân, đổi mới, khơi dậy khí thế, tinh thần lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, khát vọng vươn lên, góp phần phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; Hình thành Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bền vững trên nền tảng sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số – khởi nghiệp để thành doanh nghiệp; phát triển hệ thống mạng lưới khởi nghiệp quốc gia, vùng và mở rộng liên kết, hợp tác quốc tế; thu hút nhân lực, kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Huy động sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và khởi nghiệp quốc gia; phát triển khởi nghiệp sáng tạo mở.  Hội thảo cũng là một trong những sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động của TechFest Quảng Nam 2024…

pt05png
Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận và qua lưu niệm cho các đối tác quốc tế

Tại Hội thảo, đồng chí Trần Minh Huyền – Vụ trưởng Vụ Học sinh sinh viên – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chia sẻ: “Đại hội 13 của Đảng đã nêu rõ tư tưởng chỉ đạo, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu về xây dựng con người Việt Nam trong điều kiện mới, nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cũng như bối cảnh kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Trong thời gian tới, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động – TBXH sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, các tổ chức liên quan để triển khai có hiệu quả một số nội dung, trong đó tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ giải pháp của Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025  và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên giai đoạn tiếp theo, theo hướng tăng cường toàn cầu hóa, thu hút và hội nhập quốc tế. Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, để đưa ra cơ chế đánh giá, xếp hạng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhằm tạo động lực cho các cơ sở giáo dục giáo dục triển khai các hoạt động khởi nghiệp một cách thực chất, hiệu quả. Tiếp tục tổ chức Cuộc thi Startup Kite 2024 và Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp vào tháng 11 năm 2024. Riêng đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp, chú trọng hợp tác quốc tế nhằm huy động các nguồn lực hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “1. Đẩy mạnh; 2. Tăng cường; 3. Kết nối; 4 Tập trung; 5. Khuyến khích” đổi mới sáng tạo…”

pt06png
Ban Tổ chức vinh danh các nhà tài trợ

Hội thảo cũng được nghe ý kiến phát biểu của Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Azerbaijan, một số chuyên gia cùng nhiều tham luận khoa học với các chủ đề: Phát triển ý tưởng khởi nghiệp của học sinh sinh viên và kết nối với doanh nghiệp – một số giải pháp từ nghiên cứu và kinh nghiệm triển khai của Trung tâm phát triển phần mềm (Đại học Đà Nẵng); Định hướng đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho học sinh sinh viên; Khởi nghiệp trong môi trường đại học – Góc nhìn từ thực tế; Nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp trong học sinh sinh viên…
Tại hội thảo đại diện BTC đã trao giấy chứng nhận, công nhận và quà lưu niệm cho một số đại biểu quốc tế cùng các nhà tài trợ cho chương trình này./.

Nguồn: cdqn.edu.vn