Tập huấn nâng cao tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại Trường CĐYT Hà Nội

Sáng ngày 07/01/2023, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (Hiệp hội) phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội (Trường) tổ chức chương trình Tập huấn nâng cao kỹ năng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trong chương trình tập huấn, các chuyên gia của Hiệp hội cùng với Trường đã thảo luận, chia sẻ các nội dung và kỹ năng cơ bản của kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo. Cụ thể, các chuyên gia đã hướng dẫn Trường thực hiện công tác thu thập, sắp xếp và lưu trữ hệ thống minh chứng một cách khoa học và dễ truy xuất khi cần thiết. Đồng thời, các chuyên gia cũng hướng dẫn chi tiết về kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá theo quy định hiện hành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tiếp đó, cả lớp tập huấn được chia thành các nhóm để thực hành việc phân tích nội hàm tiêu chuẩn và thực hành kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá theo dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia.

Sau đây là một vài hình ảnh tiêu biểu: