Thông báo tuyển dụng năm 2022 cho Chương trình Học bổng Châu Á củav Văn phòng KOICA Việt Nam

□ Văn phòng KOICA Việt Nam xin giới thiệu “Thông báo tuyển dụng năm 2022 cho Chương trình Học bổng Châu Á” do Quỹ POSCO TJ Park tài trợ. Chương trình này hỗ trợ các tri thức trẻ có tiềm năng phát triển thành các nhà lãnh đạo toàn cầu thông qua các khóa học thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại một số trường đại học và học viện uy tín nhất của Hàn Quốc.
□ Học bổng bao gồm học phí và chi phí sinh hoạt, chi phí bảo hiểm y tế, chi phí định cư, khóa học tiếng Hàn và cấp chứng chỉ TOPIK, trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, …
□ Ứng viên có thể chọn chuyên ngành học tại trường đại học Hàn Quốc theo nguyện vọng của mình và nộp đơn đăng kí trực tuyến. Để biết thông tin chi tiết và các hồ sơ yêu cầu, vui lòng truy cập https://www.postf.org/ko/asia/online/application_apply.do.
□ Các tài liệu cần nộp:
① Đơn đăng kí và Mục đích học tập
② Thư giới thiệu
③ Chứng chỉ nhập học / Tốt nghiệp / Việc làm
④ Bảng điểm
⑤ Chứng chỉ ngôn ngữ tiếng Anh
⑥ Giấy tờ Chứng minh Quốc tịch
□ Thời hạn nộp hồ sơ: 03 ~ 31/5/2021 (giờ Hàn Quốc).
Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên châu Á đầy triển vọng, những người sẽ dẫn đầu thế kỷ 21 với POSCO.
[2022 Recruitment Announcement for Asia Fellowship Program]
□ KOICA Vietnam office would like to introduce you to the “2022 Recruitment Announcement for Asia Fellowship Program” operated by the POSCO TJ Park Foundation. The program supports young prospective intellectuals to grow as global leaders through master’s or doctoral courses at some of the most prestigious Korean universities and institutions in the Republic of Korea.
□ The scholarship covers tuition and living expenses, health insurance expenses, settlement expenses, Korean class and TOPIK grant, Korean cultural experiences etc.
□ Applicants can choose their desired university in Korea with one program of study and apply via online. For detailed information and required documents, please access to https://www.postf.org/ko/asia/online/application_apply.do.
□ Documents to submit:
① Application and Statement of Purpose
② Recommendation Letter
③ Certificate of Enrollment/Graduate/Employment
④ Transcript
⑤ Language certificate
⑥ Proof of Citizenship Document
□ Application submission: May 3 ~ 31, 2021 (Korean time).
We are looking for promising Asian students who will lead the 21st century with POSCO.

Trả lời