Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 và Lễ khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cơ sở Hòa Lạc

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5845/VPCP-KGVX ngày 01/8/2023 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 và kết hợp tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cơ sở Hòa Lạc từ ngày 28/10/2023 đến 01/11/2023 tại khu công nghệ cao Hoà Lạc. Triển lãm là nơi trình diễn các sản phẩm, giải pháp công nghệ tiêu biểu trong nước và quốc tế, nơi gặp gỡ các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới và là sự khẳng định tiềm năng, vị thế của Việt Nam về đổi mới sáng tạo trong khu vực và trên thế giới.

Thời gian: 28/10/2023 – 01/11/2023

08h00 – 18h00 các ngày 28,30,31/10, 01/11/2023
08h00 – 21h00 Chủ nhật ngày 29/10/2023

Địa điểm: Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cơ sở Hoà Lạc (NIC Hòa Lạc)
(Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, Tân Xá, Thạch Thất, Hà Nội)

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm

VIIE-2023_SO-TAY-ONLINE_VIE.pdf (62 downloads )