Trung tâm Kiểm định CATD Tiếp tục triển khai công tác bảo đảm chất lượng tại trường CĐ Quốc tế Hà Nội

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội trong công tác xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng, ngày 19/04/2021 Trung tâm Kiểm định CATD (Trung tâm) đã làm việc với Ban Giám hiệu và các phòng ban chuyên môn liên quan.

Tham dự buổi làm việc, về phía trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội, có ThS Nguyễn Văn Sinh – Chủ tịch Hội đồng giáo dục; ThS Nguyễn Công Cát – Hiệu trưởng nhà trường và các phòng chuyên môn của trường.

Về phía Trung tâm, có TS Đặng Diệp Minh Tân – Chuyên gia về bảo đảm chất lượng của Trung tâm; ThS Nguyễn Văn Phương – Trưởng Phòng Kiểm định và các cán bộ của Phòng Kiểm định.

Mục đích của buổi làm việc là đánh giá lại quá trình làm việc của các bộ phận chuyên môn về công tác xây dựng chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng dưới sự hướng dẫn của Trung tâm. Đồng thời hỗ trợ nhà trường trong việc hoàn thiện các công cụ và quy trình bảo đảm chất lượng toàn diện.

Tại buổi làm việc, với sự dẫn dắt của TS Đặng Diệp Minh Tân – Chuyên gia Bảo đảm chất lượng của Trung tâm, nhà trường đã hoàn tất công tác xây dựng Chính sách chất lượng giai đoạn 2021-2025, xác định mục tiêu, sứ mạng của nhà trường trong giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030. Ban Giám hiệu và cán bộ các phòng ban trong trường đã xác định được những mục tiêu rất cụ thể để bảo đảm chất lượng hoạt động của nhà trường trong hoạt động tiếp theo.

Cũng tại buổi làm việc, Trung tâm đã hướng dẫn các phòng ban chức năng về phương pháp xây dựng hệ thống quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng. Sau khi được hướng dẫn, cán bộ nhà trường đã nắm bắt được phương pháp xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng, đồng thời được trang bị kỹ năng tự rà soát và cải tiến các quy trình làm việc hiện có. Trong buổi làm việc, các phòng ban dưới sự tư vấn về chuyên môn của Trung tâm đã ra quyết định điều chỉnh và cải tiến ngay một số quy trình để phù hợp và đem lại hiệu quả công việc tốt hơn.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi làm việc:

Nguồn: https://catd.org.vn/tiep-tuc-thuc-hien-trien-khai-cong-tac-bao-dam-chat-luong-tai-truong-cd-quoc-te-ha-noi.html

Trả lời