Trung tâm Kiểm định CATD tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp

Sáng ngày 04/11/2021, Trung tâm Kiểm định CATD (Trung tâm) tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp với 4 trường: Cao đẳng Phương Đông (Quảng Nam), Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên, Trung cấp Trường Sơn và Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Phương Nam.

Tham dự Hội nghị trực tuyến, về phía Trung tâm có ThS Nguyễn Thị Thu Hà – Giám đốc; ThS Cấn Tiến Dũng – Phó Giám đốc; cán bộ Phòng Hợp tác – Phát triển và Phòng Kiểm định.

Về phía các đơn vị có ThS Nguyễn Văn Liên – đại diện Hội đồng quản trị; đại diện Ban Giám hiệu, các Phòng, Khoa của 4 trường cùng tham dự Hội nghị.

Mở đầu Hội nghị,  ThS Cấn Tiến Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm trao đổi  một số nội dung liên quan tới công tác kiểm định: tính cấp thiết của công tác kiểm định, các nội dung triển khai về công tác kiểm định, tình hình kiểm định hiện nay của một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tiếp đó, ThS Nguyễn Văn Phương – Phòng Kiểm định trao đổi một số điểm mạnh và hạn chế, những khó khăn gặp phải trong công tác kiểm định của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói chung và 4 trường nói riêng.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Giám hiệu của 4 trường đề nghị Trung tâm hỗ trợ trong công tác tự đánh giá và bảo đảm, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp; kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng; kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ trung cấp. ThS Nguyễn Văn Liên – đại diện Hội đồng quản trị cũng đề nghị Trung tâm xây dựng kế hoạch hỗ trợ cụ các đơn vị trong thời gian sớm nhất.

Kết thúc Hội nghị, ThS Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao sự quyết tâm của 4 trường trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, Giám đốc Trung tâm cũng giao các Phòng của Trung tâm lập kế hoạch cụ thể để làm việc với từng đơn vị trong công tác này.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

 

Nguồn: https://catd.org.vn/trung-tam-kiem-dinh-catd-to-chuc-hoi-nghi-truc-tuyen-cong-tac-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep.html

Trả lời