Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái vinh dự nhận Cờ thi đua tại Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2020.

Sáng ngày 6/3/2021, tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, các đồng chí là thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc các Khối thi đua của tỉnh, các tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái có Nhà giáo Đỗ Thị Thanh Thủy – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng tham dự hội nghị.

IMG 07032021 000349 (1280 x 760 pixel)

Năm2020, tỉnh Yên Bái thực hiện phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Đẩy mạnh ba đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”; phong trào thi đua và công tác khen thưởng tiếp tục được đẩy mạnh từ tỉnh đến cơ sở với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; nội dung thi đua thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, chỉ tiêu thi đua cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và phát huy hiệu quả; đã bao quát được các lĩnh vực của đời sống xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế… Các phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy quá trình đổi mới, góp phần quan trọng vào việc phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn – Chủ tịch UBND Tỉnh nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2021 với mục tiêu tổng quát: “Thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, vừa tập trung phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững trên cơ sở quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”. Đồng thời xác định chủ đề của phong trào thi đua yêu nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh là: “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Yên Bái đã công bố, tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho 70 tập thể, 78 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước, UBND tỉnh khen thưởng.

Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái vinh dự được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Yên Bái tặng “Có thành tích Xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX”. Niềm vinh dự lớn lao này là động lực cho tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021 và lập nhiều thành tích hướng tới Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái “Tự hào truyền thống – Vững bước tương lai”./.

Nguồn: https://suphamyenbai.edu.vn/news/tin-hoat-dong/truong-cao-dang-su-pham-yen-bai-vinh-du-nhan-co-thi-dua-tai-hoi-nghi-phat-dong-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-nam-2021-va-trao-tang-cac-danh-hieu-thi-dua-hinh-thuc-khen-thuong-nam-2020-3142.html

Trả lời