V/v góp ý Đề án chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 25/08/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 2839/LĐTBXH-TCGDNN V/v góp ý Đề án chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nội dung chi tiết xin xem tại các file đính kèm: 

2839_LDTBXH-TCGDNN gop y de an CDS GDNN 2025.2030

 

1.-Du-thao-QD-TTg-lay-y-kien-_1.pdf (340 downloads )

 

DT-To-trinh-TTg-DA-CDS-lay-y-kien-_1.pdf (357 downloads )

 

DT-De-an-CDS-_lay-y-kien-_-1.pdf (371 downloads )

Nguồn: http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/3546/Default.aspx

Trả lời