Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành văn bản sô 2371/LĐTBXH-TCGDNN ngày 23/07/2021 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

CV 2371 LDTBXH

Website xin được đăng tải toàn văn văn bản này và các văn bản đính kèm:

CV-2371-LDTBXH.pdf (166 downloads )

 

1.Tờ-trình-TTg.2372021-1.docx (157 downloads )

 

2.-Quyết-dịnh-TTg-2372021-1.docx (151 downloads )

 

3.-Dề-án-CL-23.7.2021-1.docx (202 downloads )

Nguồn: http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/3535/Default.aspx

 

 

Trả lời