VACC VACC VACC
Bà Nguyễn Thuý Hà giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng

(21/09/2017) - Sáng ngày 14/9, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trao quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thuý Hà – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 12/9/2017..