VACC VACC VACC
Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam phối hợp với tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới tổ chức tập huấn "Làm thế nào để đẩy mạnh hoạt động truyền thông cho công tác tuyển sinh và marketing"

(27/11/2017) - Với mục tiêu tăng cường năng lực về hoạt động truyền thông cho công tác tuyển sinh và marketing, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC) phối hợp với tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới (WUSC) tổ chức tập huấn "Làm thế nào để đẩy mạnh hoạt động truyền thông cho công tác tuyển sinh và marketing” vào ngày 24 tháng 11 năm 2017 tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội..