VACC VACC VACC
Hội thảo tổng kết thường niên chương trình Uniterra 3

(20/03/2019) - Với mục tiêu tổng kết các hoạt động và kết quả của chương trình Uniterra 3 từ năm 2018 - 2019, chia sẻ câu chuyện thành công từ các đối tác chính, Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới (WUSC) tổ chức Hội thảo tổng kết thường niên Chương trình Uniterra 3 (2018 - 2019) vào ngày 13-14 tháng 03 năm 2019 tại Tản Đà, Ba Vì, Hà Nội. .