HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN VÀ ĐỐI TÁC

 

HỘI THAO VIÊN CHỨC – LAO ĐỘNG  LẦN THỨ I, NĂM 2021 TRƯỜNG CĐ GIA LAI

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế làm việc tại Đại học Trà Vinh

Trung tâm CATD tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác bảo đảm chất lượng tại trường CĐ Y tế Phú Thọ

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN VÀ ĐỐI TÁC

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ