Bài đăng về dự án “Chương trình nhân rộng mô hình trữ nước sinh hoạt và nông nghiệp tại các tỉnh ĐBSCL” trên trang giới thiệu của UNDP

Dự án ” Chương trình nhân rộng mô hình trữ nước sinh hoạt và nông nghiệp tại các tỉnh ĐBSCL” của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Trà Vinh được vinh danh trên Website chính thức của UNDP – Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc.

Bài đăng khái quát về giải pháp thiết lập các hệ thống lưu trữ nước mới và thiết kế các hệ thống tưới tiêu tự động hoặc các kỹ thuật tưới tiêu cho cây trồng bằng cách tái sử dụng bạt nhựa và hệ thống ống dẫn oxy còn sót lại từ các ao nuôi tôm.

https://www.adaptation-undp.org/smallgrantaggregator/solutions-catalogue