Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên – khâu then chốt trong quá trình nâng cao vật chất đào tạo của Trường CĐCĐ Cà Mau

(13/05/2013) – Luật giáo dục Đại học đã xác định mục tiêu chung của giáo dục đại học là: “Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và hội nhập quốc tế.

Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân”.

Giáo dục đại học là bậc học đào tạo nghề nghiệp chuyên sâu, phục vụ yêu cầu của nền kinh tế tri thức, tạo nguồn nhân lực có tay nghề và trình độ chuyên môn cao. Nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng giáo dục đại học nói riêng là một yêu cầu cấp thiết của nền giáo dục nước nhà và của mỗi cơ sở giáo dục đào tạo. Nhưng nâng cao chất lượng giáo dục đại học hay chất lượng đào tạo không phải là vấn đề đơn giản; cần phải có quá trình, quy trình và cần có chiến lược phát triển đúng đắn. Vậy, có những yếu tố nào tác động đến chất lượng đào tạo?

Có rất nhiều yếu tố tác động đến chất lượng đào tạo, như: chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; chất lượng người học; cơ sở vật chất; trình độ quản lý;… Nhưng yếu tố đầu tiên, quan trọng và then chốt ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo là chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Dân gian nói “Không thầy đố mày làm nên” vẫn nguyên giá trị.

Ngay từ khi mới thành lập, trường mới chỉ có 05 cán bộ, giảng viên (CB, GV) có trình độ ThS và 28 CB-GV có trình độ đại học. Sau 05 năm phát triển, đội ngũ CB-GV không ngừng lớn mạnh về số lượng và được nâng cao về chất lượng. Hiện tại, Trường đã có 01 tiến sĩ, 30 thạc sĩ, 01 đang theo học Anh văn chuẩn bị đi nghiên cứu sinh theo Đề án Mê Kông, 03 CB, GV đang học cao học và 52 CB, GV có trình độ đại học, tất cả đều đã được qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng về lý luận dạy học đại học và triết học, đủ tiêu chuẩn giảng dạy của ngạch giảng viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chúng ta có thể thấy rằng, qua 5 năm phát triển, đội ngũ CB, GV là thạc sĩ đã tăng gấp 6 lần so với lúc Trường mới thành lập. Có được số liệu như trên, lãnh đạo nhà trường đã thực sự nỗ lực: từ việc chọn cử đối tượng đi đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chuyên môn và đáp ứng nhu cầu của đơn vị đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho CB, GV đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Mỗi năm, nhà trường đã chọn cử trên 05 lượt CB, GV đi học sau đại học. Ngoài đào tạo dài hạn, Trường còn thường xuyên cử CB, GV đi tập huấn, bồi dưỡng các lớp ngắn hạn để tạo điều kiện cho CB, GV không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng tư tưởng, lý luận chính trị cho toàn thể CB, GV để không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhờ làm tốt và quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng mà đội ngũ nhân lực của trường ngày càng lớn mạnh, Trường đã đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng. Ngay từ khi mới thành lập, Trường mới chỉ có 03 mã ngành đào tạo trình độ cao đẳng hình thức chính quy, đến nay, qua 05 năm phát triển, trường đã mở được 26 mã ngành trình độ từ cao đẳng trở xuống. Đặc biệt, trong 02 năm liên tục: năm học 2009-2010, năm học 2010-2011 Trường là một trong các trường đại học, cao đẳng trong cả nước vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen về thành tích xuất sắc tiêu biểu. Để đạt được kết quả trên, đó là sự phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, viên chức Trường trong những năm qua, trong đó vài trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức là không thể thiếu.

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như hiện nay, để phát huy vai trò của đội ngũ CB, GV đòi hỏi lãnh đạo Trường phải quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hơn nữa vì thực tế đã chứng minh, nơi nào có cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực, phẩm chất đạo đức thì nơi đó công việc vận hành rất trôi chảy, thông suốt.

Trong thời gian tới, để phát huy hơn nữa hiệu quả của công việc và đáp ứng được nhu cầu phát triển của đơn vị, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được trong công tác đào tạo – bồi dưỡng đội ngũ CB, GV, đồng thời cũng sẽ quan tâm thực hiện một số giải pháp sau:

Rà soát, đánh giá thực trạng trình độ đội ngũ CB, GV và công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, GV trong thời gian qua. Từ đó xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể theo từng năm và cả nhiệm kỳ. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ và nhu cầu thực tiễn của Trường, lãnh đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cụ thể, phù hợp với từng chức danh, quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đồng thời chú trọng việc đào tạo chuyên sâu sau đại học để có đội ngũ trí thức, khoa học giỏi phục vụ công tác giảng dạy.

Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với bố trí, sử dụng và luân chuyển cán bộ hợp lý; có quy chế quản lý chặt chẽ đối với cán bộ cử đi học để nắm bắt kịp thời tình hình CB, GV sau đào tạo.

Tăng cường phối hợp, liên kết với các trung tâm đào tạo, trường đại học trong khu vực để thực hiện đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng; kết hợp giữa đào tạo chính quy tập trung với đào tạo tại chức, giữa ngắn hạn với dài hạn để không ngừng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho CB, GV học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Nhìn chung, mặc dù là ngôi trường trẻ, mới thành lập 5 năm nhưng những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong thời gian qua là rất đáng trân trọng, đặc biệt là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ. Hy vọng rằng trong thời gian tới, với sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ tri thức trình độ cao của Trường sẽ không ngừng lớn mạnh về số lượng lẫn chất lượng, đáp ứng nhu cầu người học, phục vụ tốt công tác xã hội hóa giáo dục tại địa phương./.


Nguyễn Kim Ngoan

Trả lời