CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG FRANCE EXCELLENCE CỦA ĐẠI SỨ QUÁN PHÁP TẠI VIỆT NAM NĂM HỌC 2023-2024

Chương trình học bổng France Excellence dành cho tất cả các sinh viên Việt Nam mong muốn theo học chương trình đào tạo ban đầu Thạc sĩ 2 hoặc Tiến sĩ trong các trường đại học và các trường lớn của Pháp.

 Học bổng được ưu tiên trao cho các lĩnh vực đào tạo sau:

– Khoa học cơ bản

– Khoa học kỹ thuật

– Kinh tế, quản lý, thương mại

– Luật – chính trị

– Y dược và sức khoẻ

– Khoa học bền vững

– Khoa học xã hội – nhân văn.

Các điều kiện để xin học bổng:

Các ứng viên phải có quốc tịch Việt Nam, dưới 35 tuổi ở thời điểm nộp hồ sơ xin học bổng.

Các thí sinh ở tất cả các tỉnh thành của Việt Nam, các tổ chức dân sự, các cơ quan nhà nước hay tư nhân đều có thể nộp hồ sơ.

Lựa chọn thí sinh được nhận học bổng:

Đầu tiên, việc lựa chọn các thí sinh dựa trên việc xét duyệt hồ sơ và bước thứ hai sẽ là phỏng vấn đối với những hồ sơ được chọn. Quyết định lựa chọn cuối cùng thuộc về Đại sứ quán Pháp sau khi đã cân nhắc các điều kiện đầu vào cũng như thời gian học của sinh viên tại Pháp.

Các tiêu chí lựa chọn mà hội đồng đề ra là:

  • Bảng điểm xuất sắc của thí sinh trong thời gian học và công tác trước đó;
  • Chương trình học tập chất lượng – được đánh giá dựa trên cam kết của trường tiếp

nhận tại Pháp, của nội dung chương trình Thạc sĩ hay đề cương nghiên cứu đối với

Tiến sĩ.

  • Lý do xin học bổng của thí sinh được đánh giá qua việc giới thiệu đề cương cá nhân,

sự phù hợp của việc lựa chọn khóa học ở Pháp với quá trình học trước đó và dự định

nghề nghiệp sau khi học ;

  • Trình độ ngoại ngữ (tiếng Pháp và/ hoặc tiếng Anh) ;
  • Các đề cương đồng tài trợ của một cơ quan Pháp hay Việt Nam (phòng thí nghiệm, trường đại học, doanh nghiệp, v.v…) sẽ được ưu tiên xem xét.

Đối với trình độ Thạc sĩ 2: Thí sinh có liên hệ trao đổi với những người phụ trách chương trình học được ưu tiên xem xét ;

Đối với trình độ Tiến sĩ: Các đề cương trong khuôn khổ hợp tác đại học , khoa học giữa một cơ quan của Pháp và Việt Nam (phòng thí nghiệm, trường đại học) và có đồng hướng dẫn sẽ được ưu tiên xem xét. Việc chứng minh được nhu cầu tăng cường năng lực của thí sinh, qua các triển vọng phát triển đối tác Pháp Việt mà thí sinh tham gia là một yếu tố chủ đạo cho việc đánh giá hồ sơ.

Hồ sơ của các thí sinh đang ở Việt Nam sẽ được ưu tiên xem xét

Thời gian cấp học bổng:

– Đối với chương trình Thạc sĩ 2: Học bổng tối đa là 12 tháng (1 năm học thạc sĩ);

– Đối với chương trình Tiến sĩ: Học bổng tối đa là 36 tháng (3 năm học tiến sĩ).

Lịch xét duyệt:

– Hạn cuối cùng nhận hồ sơ: 18h (giờ địa phương) – 13 tháng 1 năm 2023;

– Phỏng vấn các thí sinh đã được lựa chọn qua vòng xét duyệt hồ sơ: tháng 3 năm 2023;

– Thông báo kết quả: từ giữa tháng 05 năm 2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, Quý thành viên vui lòng truy cập đường link sau:

https://vn.ambafrance.org/Moi-nop-ho-so-2023-Chuong-trinh-hoc-bong-France-Excellence-Đai-su-quan-Phap

Trả lời