Định hướng phát triển chất lượng cao GDNN hiện đại của Trung Quốc

Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng Văn phòng Quốc vụ viện đã ban hành “Ý kiến về việc thúc đẩy phát triển chất lượng cao của GDNN hiện đại” và ban hành thông báo yêu cầu tất cả các khu vực và các bộ phận thống nhất thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.

Nội dung chính của “Ý kiến về việc thúc đẩy phát triển chất lượng cao của GDNN hiện đại” như sau: GDNN là một bộ phận quan trọng của hệ thống giáo dục quốc dân và phát triển nguồn nhân lực, có trách nhiệm quan trọng trong việc ươm mầm tài năng đa dạng, truyền thụ kỹ năng kỹ thuật, thúc đẩy việc làm và khởi nghiệp. Trong chặng đường mới xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, GDNN có một tương lai tươi sáng và nhiều triển vọng. Để thực hiện tinh thần của Hội nghị GDNN toàn quốc và thúc đẩy phát triển GDNN hiện đại chất lượng cao.

  1. Yêu cầu chung

(1) Hệ tư tưởng chỉ đạo.

Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc cho kỷ nguyên mới, quán triệt thực hiện tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các kỳ họp toàn thể lần thứ 2, 3, 4 và 5 của Đại hội Đảng Cộng sản toàn quốc lần thứ 19 của Trung Quốc. Con người, tối ưu hóa theo vị trí, cải cách sâu rộng phương thức giáo dục, mô hình trường học, hệ thống quản lý và cơ chế an ninh, nâng cao hiệu quả khả năng thích ứng của GDNN, đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống GDNN hiện đại, xây dựng xã hội có kỹ năng, thúc đẩy tinh thần thủ công, trau dồi thêm nhân tài kỹ thuật chất lượng cao, thợ thủ công giỏi và thợ thủ công giỏi trong cả nước là nguồn cung cấp nhân tài, hỗ trợ kỹ thuật đắc lực cho công cuộc xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại.

(2) Yêu cầu công việc.

Tuân thủ đạo đức và tu dưỡng con người, đạo đức, kỹ năng và đẩy mạnh việc lồng ghép, thống nhất giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện kỹ năng đào tạo; tuân thủ sự tích hợp của ngành công nghiệp và giáo dục, hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp, thúc đẩy sự hình thành một mô hình phát triển tương tác lành mạnh giữa ngành công nghiệp và giáo dục, các lợi thế bổ sung giữa trường học và doanh nghiệp; tuân theo định hướng thị trường. Thúc đẩy việc làm, thúc đẩy bố trí trường học, thiết lập chuyên nghiệp, đào tạo nhân tài và nhu cầu thị trường; nhấn mạnh vào việc định hướng thực hành và củng cố khả năng, để nhiều người trẻ nhận ra giá trị của cuộc sống bằng chính kỹ năng của họ; nhấn mạnh vào việc hướng đến tất cả mọi người, giảng dạy phù hợp với năng khiếu của họ và tạo ra những nỗ lực của tất cả mọi người để trở thành tài năng và một môi trường tốt, nơi mọi người đều có thể trở thành tài năng và mọi người có thể thể hiện tài năng của mình.

(3) Mục tiêu chính

Đến năm 2025, các loại hình GDNN đặc sắc hơn, cơ bản hoàn thiện hệ thống GDNN hiện đại, đẩy mạnh xây dựng xã hội có tay nghề cao. Mô hình điều hành trường học đã được tối ưu hóa hơn và các điều kiện để điều hành một trường học đã được cải thiện đáng kể. Quy mô tuyển sinh trình độ dưới đại học không dưới 10% quy mô tuyển sinh giáo dục đại học nghề nghiệp, sức hấp dẫn và chất lượng GDNN được nâng lên rõ rệt.

Đến năm 2035, trình độ GDNN nói chung sẽ là một trong những trình độ tốt nhất trên thế giới và một xã hội có kỹ năng về cơ bản sẽ được thiết lập. Địa vị xã hội của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, tay nghề được cải thiện đáng kể, việc cung cấp GDNN phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, vai trò xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại được nâng lên rõ rệt.

  1. Củng cố đặc điểm của các loại hình GDNN

(4) Củng cố vị trí các loại hình GDNN.

Điều chỉnh các biện pháp phù hợp với điều kiện của địa phương và phối hợp phát triển GDNN và giáo dục phổ thông. Đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống “GDNN và thi tuyển sinh đại học”, cải tiến phương thức tuyển sinh “chất lượng văn hóa + kỹ năng nghề”, tăng cường quy hoạch tổng thể cấp tỉnh, đảm bảo công bằng và công bằng. Tăng cường nghiên cứu lý luận GDNN, kịp thời tổng kết các quy luật, mô hình hệ thống GDNN đặc sắc Trung Quốc.

(5) Đẩy mạnh lồng ghép GDNN theo chiều dọc ở các cấp học.

Nâng cao mạnh mẽ chất lượng giáo dục trung cấp nghề, tối ưu hóa cơ cấu bố trí, thực hiện đề án đạt chuẩn trường trung cấp nghề, áp dụng các biện pháp sáp nhập, hợp tác, ủy thác, hoạt động nhóm để xây dựng nhiều trường dạy nghề xuất sắc từ trung cấp trở lên, chuyên ngành chất lượng và tập trung vào việc cung cấp GDNN cao hơn, sinh viên có nền tảng kỹ năng kỹ thuật vững chắc và nền tảng văn hóa đủ tiêu chuẩn. Hỗ trợ các trường trung cấp nghề đủ điều kiện thành lập trường cao đẳng cộng đồng thí điểm phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng GDNN đại học, thực hiện “Kế hoạch kép”, tập trung xây dựng một số trường, chuyên ngành dạy nghề trình độ cao. Ổn định phát triển giáo dục đại học nghề, xây dựng các trường, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học nghề đạt tiêu chuẩn cao, giữ nguyên phương hướng, phương thức đào tạo và phát triển đặc trưng của GDNN. Tích hợp thiết kế hệ thống đào tạo nhân tài GDNN, thúc đẩy sự hội tụ của các cơ sở GDNN, mục tiêu đào tạo, hệ thống giáo trình và chương trình đào tạo ở tất cả các cấp và hỗ trợ thực hiện đào tạo dài hạn trong các lĩnh vực chuyên môn với chu kỳ đào tạo dài và yêu cầu kỹ năng cao. Khuyến khích các trường đại học ứng dụng thực hiện đào tạo đại học nghề. Thực hiện theo nguyên tắc tương ứng chuyên ngành, hướng dẫn các trường đại học, trường đại học nghề áp dụng để thu hút nhiều học sinh tốt nghiệp trung cấp trở lên đăng ký dự thi.

(6) Thúc đẩy tích hợp theo chiều ngang của các loại hình giáo dục.

Tăng cường thâm nhập, lồng ghép giáo dục phổ thông và giáo dục hướng nghiệp trong từng giai đoạn học đường, thực hiện giáo dục giác ngộ nghề nghiệp ở các trường tiểu học, trung học cơ sở, nuôi dưỡng sở thích làm chủ tay nghề và ý thức lập kế hoạch nghề nghiệp. Khám phá và phát triển các trường trung học toàn diện đặc trưng tập trung vào đào tạo các kỹ năng chuyên biệt. Thúc đẩy việc lựa chọn lẫn nhau và công nhận lẫn nhau về tín chỉ giữa các trường trung cấp nghề với các trường trung học phổ thông, trường dạy nghề cao hơn và trường đại học ứng dụng. Khuyến khích các trường dạy nghề thực hiện đào tạo bao cấp và đào tạo theo định hướng xã hội hóa. Xây dựng khung trình độ quốc gia, xây dựng ngân hàng tín dụng quốc gia cho GDNN, hiện thực hóa việc chứng nhận, tích lũy và chuyển đổi các thành tích học tập khác nhau, đồng thời đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống giáo dục phục vụ học tập suốt đời cho mọi người.

  1. Cải thiện hệ thống điều hành trường học bằng cách tích hợp sản xuất và giáo dục

(7) Tối ưu hóa cơ cấu cung ứng GDNN.

Tập trung vào các chiến lược lớn của quốc gia, theo kịp xu hướng nâng cấp công nghiệp và thay đổi công nghệ, ưu tiên phát triển một số chuyên ngành mới nổi theo yêu cầu của các ngành như sản xuất tiên tiến, năng lượng mới, vật liệu mới, nông nghiệp hiện đại, công nghệ thông tin hiện đại, công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường mầm non, y tá, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh và các chuyên ngành khác đang thiếu hụt, chuyển đổi và nâng cấp một số chuyên ngành truyền thống như luyện gang thép, y học hóa học, kỹ thuật xây dựng và sản xuất hàng dệt may, đồng thời loại bỏ và loại bỏ các chuyên ngành cung cấp dư thừa, tỷ lệ việc làm thấp và các công việc chuyên môn. Khuyến khích các trường mở thêm các chuyên ngành đang thiếu và đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời hình thành hệ thống chuyên nghiệp kết nối chặt chẽ giữa chuỗi công nghiệp và chuỗi đổi mới. Phân bổ tối ưu các nguồn lực của vùng, thúc đẩy sự chung tay xây dựng vùng cao nguyên phát triển đổi mới GDNN của các tỉnh, thành và tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác GDNN giữa miền Đông và miền Tây. Bắt đầu thực hiện các dự án thí điểm tại địa phương về xây dựng hệ thống GDNN xã hội dựa trên kỹ năng. Hỗ trợ việc tổ chức GDNN cho khu vực nông thôn, tăng cường hợp tác giữa nhà trường và địa phương, giáo dục và đào tạo, đẩy nhanh việc đào tạo nhân tài để phục hồi nông thôn, khuyến khích nhiều nông dân và lao động nhập cư trở về được hoạt động GDNN. Hỗ trợ các ngành và doanh nghiệp thực hiện đào tạo, huấn luyện nhân lực kỹ thuật và tay nghề cao, thực hiện hệ thống đào tạo kỹ năng nghề suốt đời và hệ thống giáo dục thường xuyên tại chỗ.

(8) Cải thiện cơ cấu đa dạng hóa trường học.

Xây dựng một mô hình điều hành trường học đa dạng với sự quản lý tổng thể của chính phủ, sự nắm giữ tích cực của các doanh nghiệp trong ngành và sự tham gia sâu rộng của các lực lượng xã hội. Hoàn thiện hệ thống đánh giá tài sản thuộc sở hữu nhà nước, chuyển giao quyền tài sản, phân phối quyền và lợi ích và quản lý cán bộ, nhân sự. Khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết, doanh nghiệp đầu ngành tổ chức GDNN, khuyến khích các loại hình doanh nghiệp tham gia hoạt động GDNN theo quy định của pháp luật. Khuyến khích các trường dạy nghề hợp tác với nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng cơ sở hạ tầng GDNN và cơ sở đào tạo, cùng xây dựng và chia sẻ cơ sở đào tạo công lập.

(9) Hợp tác để thúc đẩy sự kết hợp sâu rộng giữa sản xuất và giáo dục.

Chính quyền các cấp cần điều phối quy mô, cơ cấu, trình độ GDNN và phát triển nguồn nhân lực, lồng ghép sản xuất và giáo dục vào kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội. Với các thành phố là điểm nút, các ngành công nghiệp là điểm tựa và các doanh nghiệp là trọng tâm, xây dựng một loạt các thành phố thí điểm để tích hợp công nghiệp và giáo dục, tạo ra một số ngành công nghiệp tiêu chuẩn dẫn đầu sự tích hợp giữa công nghiệp và giáo dục và phát triển một số các doanh nghiệp đầu ngành tích hợp công nghiệp và giáo dục. Tích cực xây dựng định hướng thị trường, khớp cung – cầu, dịch vụ chính xác và hoạt động tiêu chuẩn hóa của các tổ chức dịch vụ tích hợp ngành giáo dục. Biên soạn và xuất bản các báo cáo về sự điều chỉnh năng động của cơ cấu công nghiệp, tình trạng việc làm của nhân tài trong ngành và báo cáo dự báo nhu cầu.

  1. Đổi mới cơ chế hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp để vận hành các trường

(10) Làm phong phú hình thức trường dạy nghề tự quản.

Các trường dạy nghề cần tích cực thực hiện hợp tác kỹ thuật song phương và đa phương với các doanh nghiệp chất lượng cao, cùng nhau xây dựng các nền tảng đổi mới công nghệ và kỹ năng, các cơ sở chuyển giao công nghệ chuyên ngành và các khu khoa học đại học, các vườn ươm doanh nghiệp công nghệ và các không gian tạo đám đông để phục vụ các địa phương vừa và nhỏ và các doanh nghiệp siêu nhỏ trong việc nâng cấp công nghệ và nghiên cứu phát triển sản phẩm. Thúc đẩy các trường dạy nghề thành lập cơ sở đào tạo thực tập trong doanh nghiệp, doanh nghiệp xây dựng cơ sở đào tạo, tập huấn trong các trường dạy nghề. Thúc đẩy việc hợp tác xây dựng và đồng quản lý của trường – doanh nghiệp đối với các trường cao đẳng công nghiệp và trường cao đẳng doanh nghiệp, đồng thời mở rộng không gian cho các trường dạy nghề.

(11) Mở rộng hình thức và nội dung hợp tác trường học – doanh nghiệp.

Các trường dạy nghề cần chủ động thu hút các công ty hàng đầu trong ngành tham gia sâu vào việc lập kế hoạch chuyên môn GDNN, thiết kế chương trình giảng dạy, phát triển tài liệu giảng dạy, thiết kế giảng dạy và triển khai giảng dạy, hợp tác xây dựng chuyên ngành mới, phát triển khóa học mới và thực hiện đặt hàng đào tạo. Khuyến khích các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thành lập các nhóm GDNN cấp quốc gia và theo ngành, và thúc đẩy các hoạt động thực chất. Khám phá hệ thống học nghề đặc sắc của Trung Quốc và trau dồi mạnh mẽ đội ngũ kỹ thuật và tay nghề cao. Hỗ trợ doanh nghiệp nhận đào tạo sinh viên thực tập, hướng dẫn doanh nghiệp thành lập cơ sở học nghề theo tỷ lệ nhất định trong tổng số vị trí việc làm. Nghiêm cấm việc thu phí đi thực tập của sinh viên vi phạm quy chế.

(12) Tối ưu hóa môi trường chính sách cho hợp tác trường học – doanh nghiệp.

Tất cả các địa phương cần thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp trong hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp và đào tạo nhân lực kỹ thuật và tay nghề cao như một phần quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp, chính sách khuyến khích công nghiệp và kế hoạch phục hồi nông thôn và cung cấp “tài chính + đất + ưu đãi kết hợp tín dụng” đối với các doanh nghiệp gắn sản xuất và giáo dục, thực hiện các chính sách thuế, phí có liên quan theo quy định. Các sở công nghiệp và công nghệ thông tin nên lấy sự tham gia của các doanh nghiệp trong hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp làm tham chiếu quan trọng cho việc lựa chọn các doanh nghiệp. Các sở giáo dục, nhân sự và an sinh xã hội nên coi hiệu quả của hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp là một phần quan trọng để đánh giá chất lượng của các trường dạy nghề. Các cơ sở giám sát và quản lý tài sản nhà nước cần hỗ trợ doanh nghiệp tham gia và tổ chức GDNN. Khuyến khích các tổ chức tài chính cung cấp tín dụng và hỗ trợ tài chính liên quan cho hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Tích cực tìm hiểu các phương pháp để học sinh học nghề tham gia bảo hiểm tai nạn lao động. Đẩy nhanh sự phát triển của bảo hiểm trách nhiệm đào tạo thực tập của sinh viên trường dạy nghề và bảo hiểm tai nạn cá nhân, đồng thời khuyến khích các công ty bảo hiểm thiết lập các mức phí đặc biệt cho học việc hiện đại và bảo hiểm học việc doanh nghiệp mới. Thu nhập của các trường dạy nghề thông qua hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, dịch vụ kỹ thuật, đào tạo xã hội, doanh nghiệp tự quản, … có thể được sử dụng làm nguồn trả lương theo tỷ lệ nhất định.

  1. Đi sâu cải cách giáo dục và dạy học

(13) Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn kép.

Tăng cường xây dựng đạo đức, phong cách nhà giáo, nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ nhà giáo. Cải thiện hệ thống chứng chỉ năng lực giáo viên GDNN, tăng cường giảng dạy chuyên nghiệp và các yêu cầu thực tế trong kỳ thi kiểm tra năng lực giáo viên quốc gia. Xây dựng các tiêu chuẩn cho giáo viên có trình độ kép, cải thiện việc tuyển dụng giáo viên, đánh giá công việc chuyên môn kỹ thuật và các tiêu chuẩn đánh giá kết quả hoạt động. Giáo viên chuyên nghiệp được cung cấp phù hợp với yêu cầu của tỷ lệ học sinh – giáo viên và cơ cấu của các trường dạy nghề. Tăng cường xây dựng các trường dạy nghề và kỹ thuật bình thường. Hỗ trợ các trường phổ thông, các doanh nghiệp lớn và vừa xây dựng cơ sở đào tạo giáo viên đạt chuẩn kép, thực hiện quy chế giáo viên đi thực tập thường xuyên trong doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp hỗ trợ kỹ thuật cho giảng dạy trong nhà trường, đẩy mạnh kết hợp giữa  vị trí cố định và lưu động và việc làm bán thời gian giữa nhà trường và doanh nghiệp cải cách xây dựng đội ngũ giáo viên. Tiếp tục thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường cao đẳng nghề.

(14) Mô hình và phương pháp dạy học đổi mới.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả của các khóa học tư tưởng và lý luận chính trị, đồng thời quảng bá kỷ nguyên mới của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc của Tập Cận Bình vào tài liệu giảng dạy, lớp học và trí tuệ. Tổ chức cuộc thi năng lực giảng dạy dành cho giáo viên dạy các môn giáo dục tư tưởng, chính trị trong các trường dạy nghề. Dạy học theo dự án, dạy học theo tình huống và dạy học theo mô-đun thường được thực hiện nhằm thúc đẩy sự tích hợp sâu rộng của công nghệ thông tin hiện đại và giáo dục và dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trên lớp. Thực hiện đầy đủ việc học tập linh hoạt và quản lý hệ thống tín chỉ, đồng thời hỗ trợ sinh viên tham gia tích cực vào các hoạt động thực hành xã hội, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp và cạnh tranh. Điều hành thành công Hội thi tay nghề cao đẳng nghề toàn quốc.

(15) Cải tiến nội dung giảng dạy và tài liệu giảng dạy.

Cải thiện cơ chế giáo dục toàn diện về “chứng chỉ cạnh tranh sau khóa học”, thiết kế và phát triển các khóa học phù hợp với thực tế sản xuất và yêu cầu công việc, phát triển hệ thống khóa đào tạo theo mô-đun và có hệ thống, đồng thời nâng cao khả năng thực hành của học viên. Triển khai chuyên sâu hệ thống chứng chỉ trình độ kỹ năng nghề, hoàn thiện phương pháp quản lý chứng chỉ, tăng cường giám sát trong và sau sự kiện. Cập nhật kịp thời các tiêu chuẩn giảng dạy và đưa công nghệ mới, quy trình mới, thông số kỹ thuật mới và các trường hợp sản xuất điển hình vào nội dung giảng dạy một cách kịp thời. Đưa các tiêu chuẩn tiên tiến có trong chứng chỉ kỹ năng nghề vào kế hoạch đào tạo nhân tài. Tăng cường quyền hạn quốc gia về xây dựng tài liệu dạy học, quy hoạch phân cấp và hoàn thiện cơ chế giám sát việc biên soạn, rà soát, lựa chọn, sử dụng, cập nhật và đánh giá tài liệu dạy học GDNN. Hướng dẫn các địa phương, ngành, trường học xây dựng sách giáo khoa đặc trưng của địa phương, sách giáo khoa áp dụng ngành, sách giáo khoa chuyên môn cấp trường theo đúng quy định.

(16) Cải thiện hệ thống đảm bảo chất lượng.

Xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn GDNN quốc gia cho giáo viên, các khóa học, tài liệu giảng dạy, giảng dạy, đào tạo thực tập, thông tin hóa và an toàn, khuyến khích chính quyền địa phương đưa ra các tiêu chuẩn địa phương có yêu cầu cao hơn dựa trên điều kiện thực tế và các tổ chức công nghiệp hỗ trợ và các doanh nghiệp hàng đầu tham gia việc xây dựng các tiêu chuẩn. Đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống chẩn đoán và cải tiến công tác giảng dạy trong các trường dạy nghề. Cải tiến phương pháp giám sát, đánh giá GDNN, tăng cường giám sát của chính quyền địa phương trong việc thực hiện trách nhiệm GDNN, làm tốt công tác đánh giá năng lực hoạt động của các trường trung cấp và đánh giá năng lực của các trường trung cấp để thích ứng với nhu cầu xã hội. Hoàn thiện hệ thống báo cáo chất lượng hàng năm của quốc gia, cấp tỉnh và cấp trường, thường xuyên tổ chức rà soát, kiểm tra tại chỗ các báo cáo chất lượng hàng năm, nâng cao trình độ biên soạn và nâng cao mức độ công khai. Tăng cường sử dụng các kết quả đánh giá và sử dụng chúng như một tài liệu tham khảo quan trọng để phê duyệt thiết lập trường học, phê duyệt kế hoạch tuyển sinh và sắp xếp các dự án lớn.

  1. Xây dựng thương hiệu GDNN đặc sắc Trung Quốc

(17) Nâng cao mức độ hợp tác Trung Quốc – nước ngoài trong việc vận hành các trường học.

Điều hành thành công một loạt các dự án và tổ chức giáo dục hợp tác Trung Quốc – nước ngoài mẫu mực. Tăng cường hợp tác với các tổ chức, cơ sở GDNN trình độ cao quốc tế để thực hiện nghiên cứu học thuật, xây dựng tiêu chuẩn và trao đổi nhân sự. Thiết lập các hạng mục GDNN trong dự án “Du học Trung Quốc” và dự án học bổng của chính phủ Trung Quốc.

(18) Mở rộng nền tảng hợp tác và trao đổi Trung Quốc – nước ngoài.

Thực hiện toàn diện chiến lược năm 2025 của Tổ chức Kỹ năng nghề Thế giới và tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế và khu vực như UNESCO. Khuyến khích các trường đại học mở xây dựng các trung tâm tư vấn du học, thúc đẩy việc xây dựng các tổ chức GDNN liên quan đến nước ngoài và thực hiện các chương trình đào tạo ở nước ngoài cho đội ngũ giáo viên dạy nghề đổi mới sáng tạo, các nhân tài hàng đầu có tay nghề cao và các nhân tài khan hiếm trong ngành. Chủ động đăng cai tổ chức các hội nghị GDNN quốc tế, tổ chức thành công Tuần lễ giao lưu giáo dục Trung Quốc – ASEAN, hình thành nhóm thương hiệu về giao lưu giáo dục, giao lưu kỹ năng và giao lưu văn hóa.

(19) Thúc đẩy GDNN vươn ra toàn cầu.

Khám phá mô hình phát triển quốc tế về “tiếng Trung + kỹ năng nghề”. Phục vụ hợp tác năng lực sản xuất quốc tế và thúc đẩy các trường dạy nghề tiếp bước các công ty Trung Quốc vươn ra toàn cầu. Cải thiện các tiêu chuẩn xây dựng của “Xưởng Luban” và mở rộng nội hàm của việc điều hành một trường học. Tăng tỷ trọng GDNN trong các dự án như quỹ du học. Tích cực xây dựng một số trường dạy nghề quốc tế trình độ cao, triển khai một số tiêu chuẩn nghề nghiệp, tiêu chuẩn chương trình giảng dạy và nguồn lực giảng dạy có tầm ảnh hưởng quốc tế. Tất cả các địa phương nên đưa GDNN vào các kế hoạch hợp tác với nước ngoài như một phần quan trọng trong việc xây dựng các thành phố kết nghĩa (tỉnh và quận).

(20) Kiện toàn tổ chức và lãnh đạo.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần đặt việc thúc đẩy phát triển GDNN hiện đại chất lượng cao lên vị trí nổi bật, hỗ trợ, giúp đỡ tốt hơn nữa sự phát triển của GDNN. Hội nghị liên tịch các phòng GDNN phải phát huy hết vai trò của mình, phòng quản lý giáo dục phải nghiêm túc thực hiện quy hoạch tổng thể, phối hợp toàn diện và chịu trách nhiệm quản lý vĩ mô về công tác GDNN. Nhà nước đưa công tác GDNN vào việc giám sát và đánh giá việc thực hiện trách nhiệm giáo dục của chính quyền cấp tỉnh và tất cả các tỉnh đều đưa công tác GDNN vào đánh giá sự phát triển kinh tế và xã hội của địa phương. Lựa chọn những người chủ chốt phụ trách các trường dạy nghề và xây dựng đội ngũ cán bộ GDNN chuyên nghiệp chất lượng cao. Thực hiện quyền tự chủ của trường dạy nghề về tổ chức nội bộ, bố trí việc làm, kế hoạch sử dụng lao động, tuyển dụng giáo viên, đánh giá chức danh nghề nghiệp,… Tăng cường công tác xây dựng đảng của các trường dạy nghề, thực hiện chế độ trách nhiệm công tác tư tưởng, thực hiện việc biểu dương, thành lập tổ chức đảng trong trường dạy nghề trong thời kỳ mới và chất lượng xuất sắc, thực hiện sự lãnh đạo của Đảng trong toàn bộ quá trình điều hành, hoạt động trường học và thiết lập đạo đức.

(21) Tăng cường đảm bảo hệ thống.

Đẩy nhanh tiến độ sửa đổi Luật GDNN, chính quyền địa phương sẽ xây dựng và sửa đổi các quy định liên quan của địa phương dựa trên điều kiện thực tế. Cải thiện hệ thống huy động vốn cho GDNN thông qua nhiều kênh thông qua đầu tư của Chính phủ. Cơ cấu chi tiêu được tối ưu hóa, và quỹ giáo dục mới tăng được nghiêng về GDNN. Nghiêm cấm việc sử dụng học phí và thu nhập dịch vụ xã hội để bù đắp cho phân bổ của mỗi học sinh và tìm hiểu việc thiết lập một hệ thống phân biệt trên mỗi học sinh dựa trên các hạng mục chính của GDNN.

(22) Tối ưu hóa môi trường phát triển.

Tăng cường quảng bá tích cực, tìm tòi, công khai những việc làm tiêu biểu của những nhân tài kỹ thuật, tay nghề cấp cơ sở ngày càng lớn mạnh và trở thành nhân tài, phát huy công lao, tay nghề quý, sáng tạo thời đại. Mở ra các kênh cho học sinh tốt nghiệp trường nghề về việc làm, định cư, tham gia tuyển dụng, xét chức danh, đề bạt … và được hưởng đãi ngộ như học sinh tốt nghiệp phổ thông. Đơn vị, cá nhân có thành tích trong GDNN, nhân tài kỹ thuật có đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực GDNN được khen thưởng theo quy định của quốc gia có liên quan. Tất cả các địa phương sẽ đưa nhân tài kỹ thuật trình độ cao có trình độ cao vào kế hoạch nhân tài trình độ cao, tìm kiếm cơ chế bồi dưỡng và tuyển chọn cán bộ từ công nhân công nghiệp và tài năng nông nghiệp, nông thôn, tăng lương cho nhân tài kỹ thuật và tay nghề cao, cải thiện địa vị xã hội của các tài năng kỹ thuật và tay nghề cao.

(Nguồn:https://www.breakinglatest.news/news/the-general-office-of-the-central-committee-of-the-communist-party-of-china-and-the-general-office-of-the-state-council-issued-the-opinions-on-promoting-the-high-quality-development-of-modern-vocatio/)

Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Trả lời