CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH LONG

Chiều ngày 25 tháng 5 năm 2021, tại Trường Cao đẳng Vĩnh Long đã diễn ra hội nghị công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường Trường Cao đẳng Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Quyên Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Văn Hồng Quân – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long.

Hình 1. Hội nghị công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường Trường Cao đẳng Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hồng Quân – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long đã công bố Quyết định thành lập hội đồng trường Trường Cao đẳng Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Hình 2. Ông Nguyễn Văn Hồng Quân – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
công bố quyết định thành lập Hội đồng trường.

Theo quyết định, Hội đồng trường Trường Cao đẳng Vĩnh Long có 17 thành viên với trọng trách tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu, thực hiện quyền hạn quyết định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động; quyết định phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học – công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục; quyết định về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng trường và việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Trường.

Hình 3. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh – Phó Chủ tịch UBND trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Hội đồng trường Trường Cao đẳng Vĩnh Long.

Phát biểu về định hướng hoạt động của Trường Cao đẳng Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo nhà trường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như tiếp tục hoàn thiện, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự, trước hết là kiện toàn Ban Giám hiệu theo quy định và nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhà trường; thực hiện tốt công tác phục vụ cộng đồng, gắn kết chặt chẽ với địa phương, người sử dụng lao động; trong đào tạo, nhà trường đào tạo phù hợp, đáp ứng yêu cầu của địa phương, đất nước, song song đó cần tăng cường công tác kiểm định chất lượng, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và tăng cường nghiên cứu khoa học…

Hình 4. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh – Phó Chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo hoạt động của Trường CĐVL

trong thời gian tới.

Quyết định thành lập Hội đồng trường của Trường Cao đẳng Vĩnh Long có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác kiện toàn bộ máy của nhà trường, làm cơ sở để Trường tiếp tục xây dựng và phát triển. Hội đồng trường sẽ tích cực phát huy vai trò, năng lực của từng thành viên để đưa ra những định hướng, chiến lược mới, phù hợp đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nhà trường. Tin rằng sự hoạt động và những đóng góp tích cực của Hội đồng trường sẽ mở ra một giai đoạn mới cho sự phát triển của Trường Cao đẳng Vĩnh Long trong thời gian tới.

Hình 5. Các thành viên Hội đồng trường Trường Cao đẳng Vĩnh Long
chụp ảnh lưu niệm cùng bà Nguyễn Thị Quyên Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau hội nghị công bố thành lập, Hội đồng trường Trường Cao đẳng Vĩnh Long đã tiến hành phiên họp thứ nhất với sự chủ trì của ông Hồ Kỳ Nam, Chủ tịch Hội đồng trường. Những nội dung được thảo luận và thống nhất trong phiên họp sẽ là cơ sở để Trường Cao đẳng Vĩnh Long triển khai có hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo thực hiện tốt chiến lược phát triển của nhà trường trong thời gian sắp tới.

Hình 6. Phiên họp thứ nhất của Hội đồng trường Trường Cao đẳng Vĩnh Long.

Nguồn: http://vlcc.edu.vn/tintuc/1266/p-2951/children-2951/child-2952/Cong-bo-Quyet-dinh-thanh-lap-Hoi-dong-truong-Truong-Cao-d%E1%BA%B3ng-Vinh-Long.html

Trả lời