Thực hiện Giấy mời số 172/GM-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc báo cáo tình hình hoạt động của nhà trường thời gian qua, những khó khăn vướng mắc và công tác chuẩn bị cho năm 2021. Nhà trường lập đoàn công tác do NGƯT.TS Trần Công Chánh -Hiệu trưởng – trưởng đoàn và các thành viên: Ông Phạm Mạnh Cường – PHT, Ông Châu Minh Hiền – TP Đào tạo, Ông Trịnh Quốc Chiến – TP Tổ chức -Hành chính, Ông Võ Chí Quốc Trưởng phòng KT&ĐBCLGD, Ông Trần Văn Út Chính -PTP Đào tạo, Bà Nguyễn Thị Kim Thi – TP Kế hoạch – Tài chính.

Tại buổi làm việc, Ông Phạm Mạnh Cường – PHT báo cáo tình hình hoạt động thời gian qua, những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Theo đó, năm 2021 nhà trường xác định những nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tiếp tục đổi mới hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh gắn với việc làm, nghề nghiệp khởi nghiệp cho người học.

2. Đẩy mạnh cải tiến xây dựng và phát triển đa dạng hóa chương trình đào tạo. Gắn kết chiến lược phát triển chương trình đào tạo với nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh đào tạo theo phương thức mới, xem đây là bước đột phá, là nhiệm vụ chiến lược tạo tiền đề căn bản để thực hiện cơ chế tự chủ đối với GDNN.

3. Tiếp tục kiện toàn phát triển đội ngũ (đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và chuyên viên) của nhà trường theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực thực hiện khâu đột phá cũng như chiến lược phát triển nhà trường ngay trong năm 2021 và những năm tiếp theo của giai đoạn phát triển mới (giai đoạn tự chủ) .

4. Tăng cường công tác quản trị nhà trường hiện đại, thực hiện cơ chế tự chủ – trách nhiệm.

5. Tập trung đầu tư phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị, kỹ thuật nhà trường đáp ứng yêu cầu triển khai các ngành nghề trọng điểm Quốc gia phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

Tại buổi làm việc Đồng chí Cao Xuân Thu Vân – Phó chủ tịch UBND tỉnh có hướng chỉ đạo và tháo gỡ những khó khăn của trường về công tác đào tạo, về công tác tổ chức – cán bộ và về công tác tài chính, cơ sở vật chất.