Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2020, Trường CĐCĐ Lai Châu tổ chức Hội nghị viên chức, lao động năm học 2020-2021. Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Hiệu trưởng, Chủ tịch công Đoàn trường, tham gia Hội nghị gồm có toàn thể cán bộ lãnh đạo, CCVC-LĐ nhà trường.

Hội nghị diễn ra với các nội dung:

1. Các báo cáo: Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước năm học 2019-2020; Tổng kết phong trào thi đua năm học 2019-2020, Công khai tài chính năm 2019, nhiệm vụ thu chi năm 2020

2. Dự thảo các Quy chế: Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021; Quy định chế độ làm việc của nhà giáo trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu năm học 2020-2021.

3. Thảo luận, đóng góp ý kiến các báo cáo, các dự thảo quy chế, các tham luận xây dựng, phát triển nhà trường.

4. Bầu Ban thanh tra nhân dân

5. Biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu chung của nhà trường và Công đoàn cơ sở năm học 2020-2021.

Sau một ngày làm việc tích cực,tập trung với sự nhiệt tình, trách nhiệm tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng nhà trường của các của CCVC-LĐ, Hội nghị đã thành công tốt đẹp, mở ra một năm học mới với sự đoàn kết, nhất trí và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Trả lời