Góp ý Dự thảo Thông tư

Ngày 27/04/2021 Cục Kiểm định chất lượng GDNN, Tổng cục GDNN, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gửi công văn số 1182/LĐTBXH-TCGDNN cho Trung tâm Kiểm định CATD đề nghị có ý kiến trong việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Nội dung cụ thể theo file đính kèm: 

CV 1182 - Lay y kien DU THAO TT

 

DU THAO THONG TU

 

và tải tại đây: 

CV-1182-Lay-y-kien-DU-THAO-TT.pdf (185 downloads )

 

DU-THAO-THONG-TU.pdf (183 downloads )

Nguồn: https://catd.org.vn/gop-y-du-thao-thong-tu.html

Trả lời