Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai Đề án Đào tạo chuyển tiếp

Ngày 12 tháng 07 năm 2017, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC) tổ chức hội nghị tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây nhằm triển khai Đề án đào tạo chuyển tiếp đối với các trường Cao đẳng Cộng đồng theo nội dung Công văn số 2842/BGDĐT-GDĐH ngày 4/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tham dự hội nghị có Ông Đào Phan Vũ – Chuyên viên Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ông Phạm Tiết Khánh – Chủ tịch Hiệp hội cùng thành viên Ban Thường vụ Hiệp hội, lãnh đạo các trường Cao đẳng Cộng đồng.
Tại hội nghị, Ông Huỳnh Cẩm Thanh – Phó Ban Kiểm tra Hiệp hội đã báo cáo nội dung Đề án đào tạo chuyển tiếp của Hiệp hội trong đó đề xuất các giải pháp triển khai Đề án đào tạo chuyển tiếp và vai trò của Hiệp hội. Phần thảo luận được các đại biểu tham dự đóng góp rất tích cực vào các nội dung của Đề án nhằm giúp các trường thành viên Hiệp hội triển khai Đề án đào tạo chuyển tiếp được hiệu quả và tăng cường uy tín của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam.
Phát biểu tại hội nghị, Ông Đào Phan Vũ – Chuyên viên Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh những thuận lợi đối với các trường Cao đẳng Cộng đồng khi thực hiện nội dung Công văn số 2842/BGDĐT-GDĐH ngày 4/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Hiệp hội giám sát và công bố rộng rãi thông tin về các hoạt động của Đề án.

Trả lời