Hiêp hội CĐCĐ Việt Nam họp Ban chấp hành

Để chuẩn bị tốt cho Hội nghị “10 năm xây dựng và phát triển mô hình trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) tại Việt Nam”, Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Ban chấp hành Hiệp hội vào ngày 27/8/2010 tại trường CĐCĐ Hà Tây.

      Trong buổi họp, Hiệp hội đã tiến hành lễ kết nạp thành viên mới cho các cá nhân và đơn vị sau: Tiến sỹ Nguyễn Huy Vị – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Phú Yên; Trung tâm dạy nghề Quỳnh Mai; Công ty Cổ phần Kênh Cầu; Công ty Cổ phần chế biến lương thực – thực phẩm Yên Mỹ.

      Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số thành viên của Hiệp hội là 39. Để thực hiện những nhiệm vụ đã cam kết, cũng như để duy trì khả năng cạnh tranh của mình, các thành viên đều bày tỏ sẽ thúc đẩy các hoạt động vì lợi ích chung của cả Hiệp hội, nhằm phát triển mô hình học tập suốt đời, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam và từng cá nhân trong cộng đồng. 

      Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị cho Hội nghị “10 năm xây dựng và phát triển mô hình trường CĐCĐ” cũng được các thành viên tham dự buổi họp thông qua! Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chánh Văn phòng Hiệp hội – đã báo cáo các công việc được Văn phòng Hiệp hội cũng như các thành viên cùng tiến hành để phục vụ cho Hội nghị. Các thành viên trong Ban chấp hành cũng đóng góp ý kiến nhằm giúp cho Hội nghị diễn ra thành công.

     Buổi họp kết thúc trong không khí vui vẻ! Tất cả các thành viên tham dự đều hồ hởi với Hội nghị diễn ra vào ngày 28/8.

  Tổng hợp: Nguyễn Mến (Văn phòng Hiệp hội)

Trả lời