Hội thảo về thư viện điện tử

Nhằm mục đích nâng cao kiến thức về thư viện điện tử và để chuẩn bị xây dựng, kết nối một hệ thống thư viện điện tử cho các trường thành viên; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch hợp tác của chương trình Unitera giai đoạn II (2009-2014) giữa tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới Canađa (WUSC) và Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam, tổ chức WUSC đã cùng phối hợp với Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề: “Thư viện điện tử, xây dựng trang web về thư viện điện tử” tại trường Đại học Cần Thơ trong 2 ngày: 5 và 6/8/2010.
          Chuyên gia tập huấn của Hội thảo là bà Arlene Whetter, chuyên gia tình nguyện dài hạn của WUSC từ Canađa

         Về tham dự Hội thảo, có các cán bộ, giảng viên phụ trách về lĩnh vực thư viện (công nghệ thông tin) của các trường thành viên Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam.

         Trong buổi Hội thảo, các thành viên tham dự đã được lắng nghe chuyên gia Công nghệ thông tin của tổ chức WUSC giới thiệu về thư viện điện tử, thư viện số, cũng như tầm quan trọng và lợi ích của hệ thống này đối với nhu cầu học tập, tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu của học sinh – sinh viên và giáo viên tại các trường.

         Thông qua Hội thảo, các cán bộ thư viện đến từ các trường đã có một tầm nhìn sâu rộng hơn về hệ thống tin học để quản lý các dữ liệu trong thư viện. (Ví dụ: hệ thống Libol, hệ thống Ilib…)

         Bên cạnh đó, đại diện từ phía WUSC rất chú trọng báo cáo trình bày của từng nhóm về các dịch vụ thư viện, để qua đó hiểu rõ hơn về nhu cầu xây dựng thư viện điện tử của từng trường. Các thành viên tham dự cũng được nghe chuyên gia của WUSC thuyết trình về khả năng sử dụng website cũng như các hoạt động về phát triển website.

         Hiện nay, do cơ sở vật chất còn thiếu, độ chuyên môn chưa cao…nên mỗi đơn vị đến tham gia Hội thảo đều bày tỏ mong muốn được hỗ trợ từ tổ chức WUSC trong việc xây dựng một thư viện điện tử, để có thể tin học hoá toàn bộ, chuẩn hoá nghiệp vụ, số hoá nguồn tài nguyên, cung cấp khả năng tìm kiếm chính xác và nhanh chóng để phục vụ nhu cầu của giáo viên và sinh viên, đồng thời có thể kết nối liên thư viện với các trường thành viên nhằm chia sẻ các nguồn thông tin hữu ích.

        Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam rất hy vọng rằng: thông qua Hội thảo, mô hình thư viện điện tử – thư viện số này sẽ được nhân rộng đến các trường thành viên.

Trả lời