Hiệp hội tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đóng góp ý kiến về dự thảo 02 Thông tư quy định Điều lệ Trường Cao đẳng và Điều lệ Trường Trung cấp

Thực hiện công văn số 542/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đề nghị Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam góp ý về dự thảo 02 Thông tư quy định Điều lệ Trường Cao đẳng và Điều lệ Trường Trung cấp, sáng ngày 16/03/2021 Ban Chấp hành Hiệp hội tiến hành họp Hội nghị trực tuyến để thảo luận, góp ý kiến về nội dung trên.

Điều hành Hội nghị trực tuyến là PGS.TS Phạm Tiết Khánh – Chủ tịch Hiệp hội. Thành phần tham gia gồm có các Phó Chủ tịch; Uỷ viên Ban Thường vụ và Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội.

Dưới sự chủ trì của PGS.TS Phạm Tiết Khánh và TS Phan Mạnh Tiến – Phó Chủ tịch Hiệp hội, Hội nghị ghi nhận rất nhều ý kiến góp ý về Dự thảo 02 Thông tư quy định Điều lệ Trường Cao đẳng và Điều lệ Trường Trung cấp. Các ý kiến này đề cập tới hầu hết các nội dung của các dự thảo đặt ra. Trong đó, một vấn đề đặt ra là sự khác biệt giữa thuật ngữ Cao đẳng cộng đồng và Cao đẳng, tần suất xuất hiện của thuật ngữ Cao đẳng cộng đồng trong dự thảo.

Các ý kiến đóng góp này sẽ được tập hợp thành văn bản và gửi đến Ban Soạn thảo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, chỉnh lý, tiếp thu.

Sau đây là các hình ảnh tiêu biểu của Hội nghị:

Tin/Bài: Ban Quản trị Website

Trả lời