Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam triển khai công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2016 – 2021

Nằm trong khuôn khổ Hội nghị trực tuyến của Ban Chấp hành Hiệp hội sáng ngày 16/03/2021, Ban Thường vụ Hiệp hội đã triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội Hiệp hội nhiệm kỳ 2021 – 2026 dưới sự điều hành của PGS.TS Phạm Tiết Khánh – Chủ tịch Hiệp hội.

Thành phần tham dự gồm: các Phó Chủ tịch, các Uỷ viên Ban Thường vụ và Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội.

Tại Hội nghị, TS Nguyễn Ngọc Xuân – Phó Chủ tịch Hiệp hội đã trình bày dự kiến nội dung chi tiết công tác chuẩn bị cho Đại hội Hiệp hội nhiệm kỳ 2021 – 2026: thời gian, địa điểm, dự kiến thành phần các Tiểu ban và tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị.

Các Trưởng Tiểu ban được phân công chuẩn bị đại hội đã cảm ơn sự tín nhiệm của Hiệp hội và sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao. Đồng thời, các Trưởng Tiểu ban cũng đề xuất các nội dung cần thiết để triển khai theo tiến độ đề ra.

Các đơn vị thành viên của Hiệp hội cũng được phân công về các Tiểu ban để đảm nhận các nhiệm vụ cụ thể theo thế mạnh của từng đơn vị.

Kết thúc Hội nghị, PGS.TS Phạm Tiết Khánh nêu chương trình Hội nghị Ban Chấp hành tiếp theo sẽ được tổ chức vào tháng 06/2021 và dự kiến tại Trà Vinh.

Sau đây là các hình ảnh tiêu biểu của Hội nghị:

 

Tin/Bài: Ban Quản trị Website

Trả lời