Trường CĐCD Kon Tum ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH 4 Ways Măng Đen và Công ty TNHH 4 Ways PTY LTD (Australia)

Tiếp tục triển khai và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật, quy trình sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao; Chiều ngày 16/3/2021, Trường Cao đẳng Cộng Đồng Kon Tum (KTCC) đã có buổi làm việc và ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH 4 Ways Măng Đen và Công ty TNHH 4 Ways PTY LTD (Australia).
Tham dự buổi làm việc, về phía nhà trường có TS BS Lê Trí Khải – Hiệu trưởng; ThS Nguyễn Văn Nam – Trưởng phòng NCKH&HTQT; ThS Nguyễn An Huấn – Trưởng phòng Hành chính – Quản trịThS Nguyễn Thành Hiền – Trưởng khoa Kinh tế  Nông lâmViên chức phòng NCKH&HTQT và các thành viên Tổ công tác triển khai nhà màng.
TS BS Lê Trí Khải – Hiệu trưởng  KTCC tại buổi làm việc với Công ty TNHH 4 Ways.
Ảnh:  Trần Hữu Thọ
Về phía Công ty TNHH 4 Ways Măng Đen và Công ty TNHH 4 Ways PTY LTD (Australia) có Ông Lương Hồng Nguyên – Giám đốc (Phụ trách phát triển dự án của Công ty TNHH 4 Ways PTY LTD); Ông Nguyễn Anh Đức – Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh; Ông Lương Thiên Vũ – Quản lý trang trại (phụ trách nông học).
Ông Lương Hồng Nguyên – Giám đốc (Phụ trách phát triển dự án của Công ty TNHH 4 Ways PTY LTD).
Ảnh:  Trần Hữu Thọ
Tại buổi làm việc, KTCC, Công ty TNHH 4 Ways Măng Đen và Công ty TNHH 4 Ways PTY LTD (Australia) đã tiến hành đánh giá sơ bộ hiệu quả ban đầu của việc triển khai ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất thực nghiệm các loại rau, củ, quả tại khu thực nghiệm của nhà trường; trao đổi, thảo luận những thuận lợi khó khăn, giải pháp để triển khai hiệu quả trong thời gian tới và thống nhất ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum với Công ty TNHH 4 Ways Măng Đen và Công ty TNHH 4 Ways PTY LTD (Australia) với các nội dung trọng tâm sau:
1Thực hiện chuyển giao kỹ thuật, quy trình trồng trọt theo hướng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất tại khu thực nghiệm của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên, học viên được thực hành và tham gia Chương trình Du học thực tập kỹ năng ngành nông nghiệp công nghệ cao tại Nam Australia.
2. Tuyển sinh và phổ biến nội dung Chương trình Du học thực tập kỹ năng ngành nông nghiệp công nghệ cao tại Nam Australia.
3Hỗ trợ học sinh, sinh viên, học viên có nguyện vọng học hỏi kỹ thuật ngành nông nghiệp công nghệ cao thông qua Chương trình Du học thực tập kỹ năng tại Nam Australia và các nội dung hợp tác khác.
TS BS Lê Trí Khải – Hiệu trưởng đại diện KTCC ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH 4 Ways .
Ảnh:  Trần Hữu Thọ
Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa nhà trường với Công ty TNHH 4 Ways Măng Đen và Công ty TNHH 4 Ways PTY LTD (Australia) trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tạo nhiều cơ hội học tập, ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho viên chức, học sinh, sinh viên của nhà trường, góp phần đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ cho các ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Trả lời