Học bổng Canada-ASEAN và trao đổi giáo dục để phát triển (SEED) – dành cho sinh viên

Đại sứ Quán Canada tại Việt Nam thông báo Học bổng Canada – ASEAN cho trao đổi giáo dục và phát triển (SEED) bắt đầu nhận hồ sơ với mục đích tìm kiếm các ứng viên từ các quốc gia ASEAN để học tập với các trường 🇨🇦
Hạn nộp hồ sơ học bổng: trước ngày 4/3/2021.
Nội dung có thể tham khảo tại Website:

https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng

Trả lời