Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng

  Hội nghị là một trong những hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng, nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường trong năm 2020, chỉ ra những thành công và hạn chế, xây dựng các giải pháp, kế hoạch, chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu cụ thể của Nhà trường trong năm 2021.  Hội nghị cấn bộ, công chức, viên chức năm 2021 tập trung chủ yếu vào các nội dung như: các biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên và xây dựng thương hiệu HCT.

Toàn cảnh hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2021

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, ThS. Phạm Văn Long – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định năm 2020 là một năm đặc biệt đối với ngành Du lịch nói chung và Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng nói riêng. Đứng trước diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, Nhà trường đã chung tay cùng cả nước trong việc ngăn chặn, phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh, luôn là ngôi trường an toàn cho người dạy và học. Trong vô vàn những khó khăn và thách thức, mỗi công chức, viên chức đã phát huy thế mạnh, cùng nhau đoàn kết, nỗ lực, cố gắng trong mọi mặt hoạt động công tác của Nhà trường. ThS. Phạm Văn Long mong muốn mỗi đại biểu dự Hội nghị sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và trí tuệ của mình để đóng góp cho sự thành công của Hội nghị.

ThS. Phạm Văn Long – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu Khai mạc Hội nghị

  Hội nghị đã được nghe báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020, các kết quả cụ thể về công tác chính trị, tư tưởng, công tác tuyển sinh, quản lý HSSV, chất lượng đào tạo….. Trong báo cáo còn trình bày kết quả của việc nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, đào tạo gắn liền với doanh nghiệp, báo cáo tài chính, một số đề xuất và định hướng về công tac tài chính.

Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng về các mảng công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và đặc biệt là HSSV; công tác tổ chức; công tác đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học; hợp tác trong nước và quốc tế…. phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021.

  Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2023 gồm 3 đồng chí, có đủ năng lực và bản lĩnh nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ.

 Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2023 ra mắt Hội nghị

  Nhân dịp này, Nhà trường đã trao tặng bằng khen, giấy khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.


  ThS. Phạm Văn Long – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trao bằng khen, giấy khen cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Sau buổi làm việc khẩn trương và nghiêm túc, 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí với các kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Trước khi kết thúc Hội nghị, ThS. Phạm Văn Long – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà tập thể cán bộ công chức, viên chức Nhà trường cần thực hiện, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong năm 2021, xây dựng Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng ngày càng phát triển.

Nguồn: https://www.hct.edu.vn/tin-tuc/hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nam-2021-truong-cao-dang-du-lich-hai-phong

Trả lời