Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây năm 2021

Nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và người lao động trong việc quản lý và xây dựng cơ quan, đơn vị, đồng thời tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2019-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021 và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023. Ngày 09/01/2021, Ban giám hiệu và Công đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã long trọng tổ chức Hội nghị CBVCLĐ năm 2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; Đồng chí Hoàng Đức Huế – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch BCH Công đoàn trường cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong trường.

Hội nghị đã được nghe Đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Phó  Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng  trình bày tóm tắt “Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBVCLĐ năm học 2019-2020 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021”. Báo cáo đã làm rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết năm học 2019-2020 trên tất cả các mặt công tác, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Phó  Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBVCLĐ
                                                        năm học 2019-2020 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021

Sau báo cáo tổng kết năm học, Hội nghị cũng được nghe các báo cáo: Báo cáo công tác tài chính năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021 của Nhà trường; Báo cáo Tổng kết công tác TTND nhiệm kỳ 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2023;Báo cáo Tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đơn vị.

              Đ/c Doãn Trung Thành, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính báo cáo kết quả thu chi tài chính năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021
                          Đ/c Nguyễn Văn Vinh – Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động của Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020
                                                                           và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2023
                     Đ/c Hoàng Đức Huế – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường trình bày Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị

Sau khi được nghe các báo cáo, các đại biểu đã tham luận, thảo luận sôi nổi, các tham luận tập trung vào việc thảo gỡ những vấn đề khó khăn hiện nay của Nhà trường như: Công tác tuyển sinh, công tác đào tạo, công tác tổ chức cán bộ và công tác tự chủ của Nhà trường.

                                 Đồng chí Đỗ Xuân Bình – Giám đốc Trung tâm Tư vấn hỗ trợ đào tạo và liên kết doanh nghiệp trình bày tham luận 
                                                               Đồng chí Bùi Văn Tải – Trưởng phòng TS-CT HSSV trình bày tham luận
                                                              Đồng chí Nguyễn Thị Thắm – Trưởng khoa Kinh tế trình bày tham luận

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 gồm 05 đồng chí:

  1. Đ/c: Trần Tuấn Biên – ĐUV, Phó GĐ TT TVHTĐT&LKDN
  2. Đ/c: Phạm Thị Cúc – Phó Trưởng khoa CNTP-TNMT
  3. Đ/c: Kim Ngọc Hưng – Bí thư Đoàn TN Trường
  4. Đ/c: Nguyễn Thanh Nga – ĐUV, Phó trưởng phòng TC-HC
  5. Đ/c: Nguyễn Trung Thành – Phó Trưởng Phòng ĐBCLGD
                                                                     Hội nghị bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023
                                                                               Ban TTND nhiệm kỳ 2021-2023 ra mắt Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân thay mặt Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết thông qua Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2021 của Nhà trường.

Đ/c Hoàng Đức Huế – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường đã phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021 đến toàn thể cán bộ viên chức người lao động nhà trường.

Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các tổ chức đoàn thể, đơn vị trong nhà trường đã ký cam kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua. 

                                                                                       Đại diện các đơn vị, tổ chức ký cam kết thi đua           

Với sự nhất trí cao của toàn thể CBVCLĐ, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết, thể hiện sự đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường năm học 2020-2021.

                                                      Đ/c Kim Ngọc Hưng – Thay mặt Tổ thư ký thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị

Trong phát biểu tổng kết và bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã làm rõ một số vấn đề liên quan đến sự tồn tại và phát triển của nhà trường trong điều kiện mới, đó là lộ trình tự chủ trong bối cảnh công tác tuyển sinh tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Từ đó nhấn mạnh sự cần thiết phải vào cuộc thực sự của từng cá nhân cán bộ lãnh đao, quản lý cũng như giảng viên, viên chức, người lao động trong Nhà trường, phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng chung tay cùng với tập thể Nhà trường trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất.

                            Đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu phát biểu tổng kết và bế mạc Hội nghị                                                                    Nguồn: https://htcc.edu.vn/hoi-nghi-can-bo-vien-chuc-lao-dong-truong-cao-dang-cong-dong-ha-tay-nam-2021/

Trả lời