HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2020. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2021

Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Đảng ủy trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác Đảng năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ trường và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.

       Đồng chí Nguyễn Phúc Đức – Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Trong năm 2020, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện triển khai các nghị quyết, chương trình công tác của các cấp ủy Đảng; phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy và Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao;Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và tổ chức đào tạo trực tuyến trong giai đoạn giãn cách xã hội.

      Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021:  trước những thuận lợi, thời cơ, khó khăn và thách thức, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ nhà trường là tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền và thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình công tác của Đảng ủy khối, Đảng ủy nhà trường. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo; rà soát sắp xếp lại cơ cấu tổ chức đi đôi với thực hiện tự chủ cơ sở giáo dục nghề nghiệp để duy trì và phát triển nhà trường.

       Tại hội nghị tổng kết, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tặng giấy khen cho 01 tập thể và 05 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Nguồn: https://chn.edu.vn/blogs/news/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2020-phuong-huong-nhiem

Trả lời