Hội nghị Viên chức Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang năm học 2020 – 2021

Thực hiện kế hoạch số 164/KH-CĐSP ngày 22/9/2020 về việc Tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2020 – 2021, ngày 24/10/2020 Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang tiến hành tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2020 – 2021.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Giang, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường và 93/98 viên chức của Nhà Trường.

f
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, đồng chí Hoàng Thị Giang, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường đã thông qua Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Công chức, viên chức năm học 2019 – 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.
Hội nghị cũng được nghe các Báo cáo công khai theo Điều 7, Điều 8 Nghị định 04/2015/NĐ-CP; ba nội dung công khai theo quy định tại Thông tư số 36//2017/TT-BGD&ĐT; Báo cáo tổng kết hoạt động công tác thanh tra năm học 2019-2020 và phương hướng hoạt động năm học 2020-2021 của Ban thanh tra nhân dân. 

g
Viên chức Nhà trường tham dự Hội nghị

Thay mặt cho Ban Chấp hành Công đoàn Trường, đồng chí Trần Thị Hồng, Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo tình hình Hội nghị viên chức và tổng hợp ý kiến của các đơn vị; trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2019-2020 và phương hướng triển khai công tác thi đua năm học 2020-2021 của Nhà trường.
Với tinh thần dân chủ, Hội nghị đã lấy ý kiến đóng góp và nhất trí thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2020 – 2021 của Nhà trường.

Trả lời