Hội thảo Công tác nghiên cứu khoa học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

Hiện nay, theo xu thế chung các trường cao đẳng, đại học đều có 2 nhiệm vụ chính và quan trọng nhất đó là: giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đây là hai hoạt động có mối quan hệ hữu cơ, hai nhiệm vụ cơ bản chiến lược của mỗi Trường, trong đó việc giảng viên nhà trường tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những biện pháp quan trọng – bắt buộc – cần thiết để hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng khắt khe của xã hội.

 Sáng ngày 26/2/2021 tại Hội trường Khu hành chính, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng  đã tổ chức  Hội thảo Khoa học lần thứ nhất với chủ đề Công tác nghiên cứu khoa học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. Tham dự hội thảo có TS. Nguyễn Văn Triều – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo, cán bộ giảng viên các đơn vị trong Trường cùng các báo cáo viên tại hội thảo.

Cùng với sự phát triển của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã đạt nhiều kết quả vượt bậc, riêng năm 2020, Trường đã nghiệm thu 67 đề tài Nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm và bài giảng cấp Trường.
 Hội thảo đã nghe các báo cáo viên ở Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác quốc tế, Khoa Kinh tế, Khoa Cơ bản, Khoa Sư phạm trình bày các tham luận: Xây dựng ý tưởng và trình bày giải pháp sáng tạo kỹ thuật; Kinh nghiệm tạo và sử dụng Google Form để khảo sát, thu thập dữ liệu phục vụ cho việc quản lý, lưu trữ các dữ liệu, số liệu thu thập trong Nghiên cứu khoa học; Kinh nghiệm viết đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường; Kinh nghiệm thực hiện dự án Nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh và Kinh nghiệm phân tích dữ liệu định tính, định lượng trong Nghiên cứu khoa học.

Vấn đề nâng cao chất lượng dạy và học là những yếu tố quan trọng, có sự tác động lớn đến chất lượng đào tạo. Để đánh giá khả năng lao động chuyên môn, tư duy lý luận và nhận thức thực tiễn của giảng viên tại trường cao đẳng, đại học, nhất thiết phải có sự kết hợp tốt hoạt động NCKH của giảng viên với hoạt động giảng dạy. Những tham luận, chia sẻ tại Hội thảo sẽ là cơ sở để Nhà trường đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao kỹ năng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học cho giảng viên, viên chức của Nhà trường.

Công tác nghiên cứu khoa học hiện đang được xem là một “mắt xích” quan trọng không thể thiếu được trong việc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Và hiện nay, công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ song hành của từng giảng viên ở mỗi trường cao đẳng và đại học.

Nguồn: http://www.stcc.edu.vn/2021/02/26/hoi-thao-cong-tac-nghien-cuu-khoa-hoc-tai-truong-cao-dang-cong-dong-soc-trang/

Trả lời