Hội thảo trực tuyến khu vực: Vai trò của hệ thống dự báo kỹ năng trong việc đáp ứng nhu cầu kỹ năng tương lai trên thị trường lao động

 Nội dung: Hội thảo nhằm giới thiệu cho đại diện của Chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động cũng như các cơ sở giáo dục và đào tạo về các phương pháp tiếp cận thành công nhằm dự báo và phù hợp các kỹ năng. Các phương pháp hay nhất từ ​​Vương quốc Anh và Nam Phi cũng như kinh nghiệm của ILO sẽ được trình bày, bao gồm những hiểu biết chính và bài học kinh nghiệm liên quan đến các quy trình, phương pháp và công cụ dự báo kỹ năng liên quan.

Hình thức: Hội thảo trực tuyến

Thời gian: 25/5/2021 15:00-17:00

Địa điểm: Bangkok

Các chủ đề chính để thảo luận:

– Các hoạt động dự báo kỹ năng có thể hỗ trợ việc đánh giá và phát triển các chính sách và chiến lược của hệ thống GDNN và kỹ năng quốc gia như thế nào?

– Làm thế nào để thông tin thị trường lao động và thông tin bí mật được phối hợp hiệu quả một cách có hệ thống?

– Lợi ích và bài học kinh nghiệm của việc sử dụng các phương pháp tiếp cận dự báo nhu cầu kỹ năng ngành là gì?

– Mức độ liên quan của các cơ chế đối thoại xã hội trong việc xây dựng sự đồng thuận liên quan đến dự báo và kết hợp kỹ năng là gì?

– Những thay đổi nào, nếu có và những thách thức mà hệ thống dự báo và đối sánh kỹ năng hiện tại phải đối mặt khi chúng ta trải qua và chuyển đổi sau cuộc khủng hoảng COVID-19?

Xem thông tin chi tiết về chương trình và cách thức đăng ký tham dự tại link: https://ilo-org.zoom.us/webinar/register/WN_rs81-_YXQjulGYfO5qtLwQ

Trả lời