Hội thảo về phương pháp lập kế hoạch chiến lược

Vào ngày 27/10/2010, Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam (VACC) đã phối hợp với tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới Canada (WUSC) và trường Đại học Trà Vinh tổ chức lớp tập huấn về “phương pháp lập kế hoạch chiến lược”.

           Lớp tập huấn được tổ chức cho cán bộ quản lý của các đơn vị thành viên Hiệp hội! Chuyên gia hướng dẫn là Ông Harry Whiteman – chuyên gia cấp cao về lập kế hoạch chiến lược của Sussex Cicle – Canađa.

      Thực tế cho thấy, xây dựng kế hoạch chiến lược đóng vai trò hết sức quan trọng đối với bất cứ một tổ chức nào, đặc biệt là đối với các thành viên của VACC – những đơn vị đang trên đà hoàn thiện và phát triển chương trình đào tạo để phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập của cộng đồng. Xây dựng kế hoạch chiến lược là yếu tố then chốt để duy trì sự thành công liên tục của mỗi đơn vị một cách toàn diện. Mặc dù buổi hội thảo diễn ra chỉ trong một ngày, song đã cung cấp các kiến thức thiết thực và bổ ích cho các thành viên tham gia. Họ có cơ hội hiểu sâu thêm rằng: một chiến lược không phải chỉ đơn thuần là việc xây dựng các chương trình, thiết lập các dự án và các hành động để nỗ lực đảm bảo đạt được mục tiêu. Ngài Harry Whiteman đã nhấn mạnh: nếu không đặt đúng bối cảnh với chiến lược tổng thể để xác định mục tiêu cuối cùng, thì ngay cả các hành động đó được thực hiện tốt cách mấy cũng trở nên thừa thãi mà thôi.

      Kết thúc lớp tập huấn, mỗi đại biểu đều bày tỏ rằng: họ thấy rất tâm đắc và chắc chắn sẽ đem áp dụng những kiến thức thu được vào hoàn cảnh thực tế của đơn vị mình.

      Hiệp hội cũng sẽ cố gắng thúc đấy hợp tác để tổ chức nhiều hơn các chương trình hữu ích như hội thảo này cho các thành viên.

Trả lời