Hội thảo tổng kết chương trình Uniterra của WUSC

Tham dự Hội thảo có đại diên trường Đại học Trà Vinh, trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Hải Phòng, CĐCĐ Hà Tây, CĐCĐ Bình Thuận và CĐCĐ Vĩnh Long cùng với các Tình nguyện viên từ Canada thuộc chương trình Uniterra của tổ chức WUSC

Vào ngày 14/12/2010, Chủ tịch Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC) – Tiến sỹ Phạm Tiết Khánh và các Cán bộ Hợp tác Quốc tế của Hiệp hội đã tham dự buổi Hội thảo “Xây dựng kế hoạch và đánh giá giữa kỳ của chương trình Uniterra” giữa tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới Canađa (WUSC) và các đối tác Việt Nam – thành viên của VACC.

 Tham dự Hội thảo có đại diên trường Đại học Trà Vinh, trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Hải Phòng, CĐCĐ Hà Tây, CĐCĐ Bình Thuận và CĐCĐ Vĩnh Long cùng với các Tình nguyện viên từ Canada thuộc chương trình Uniterra của tổ chức WUSC.

 Trong Hội thảo, tổ chức WUSC và các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo về công tác tiếp nhận tình nguyện viên tại mỗi đơn vị. Các đánh giá đã được đưa ra một cách cụ thể nhằm nâng cao chất lượng của chương trình tiếp nhận tình nguyện viên vào thời gian tới.

 Trong thời gian vừa qua, VACC và WUSC đã thúc đẩy mối quan hệ hợp tác một cách chặt chẽ. Các tình nguyện viên do tổ chức WUSC gửi tới công tác tại các trường thành viên của VACC đã hỗ trợ rất nhiều về các mảng: công nghệ thông tin, phát triển quan hệ đối tác, phát triển chương trình, bình đẳng giới, giảng dạy tiếng Anh…

 Bên cạnh đó, thông qua Hội thảo, tổ chức WUSC còn đưa ra các trường hợp điển hình nhằm giúp cho các thành viên tham dự hiểu sâu hơn về việc quản lý và hợp tác với Tình nguyện viên Uniterra một cách hiệu quả.

 Buổi tổng kết để lại ấn tượng sâu sắc đối với mỗi cá nhân tham gia. Khoảng cách giữa tình nguyện viên, chuyên gia của WUSC với các đối tác Việt Nam được rút ngắn. Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam rất mong rằng, trong tương lai, hoạt động hợp tác giữa VACC và WUSC nói chung, cũng như giữa WUSC và các trường thành viên của VACC nói riêng sẽ phát triển mạnh mẽ.

Trả lời