Hội thi ảnh online chào mừng Ngày gia đình Việt Nam 28/6 tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người, là nơi bảo tồn, lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, quý báu của dân tộc, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải lấy gia đình làm gốc, phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình.

Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2021 với chủ đề “Gia đình bình an – xã hội hạnh phúc” Công đoàn Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai đã phát động cuộc thi ảnh online Nhằm tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên Phân hiệu trong việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa gia đình; khẳng định vai trò to lớn của gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người về đạo đức, lối sống lành mạnh và kỹ năng ứng xử trong gia đình; tiếp tục nêu cao và khẳng định tầm quan trọng của “Gia đình bình an – xã hội hạnh phúc”. Tạo điều kiện cho cho cán bộ giảng viên Phân hiệu có  cơ hội chia sẻ, thể hiện tình cảm của mình dành cho gia đình của mình. Sau khi có kế hoạch hội thi ảnh online các công đoàn viên tại các tổ rất hào hứng, vui vẻ tham gia rất nhiệt tình, sôi nổi. Các ảnh đẹp sau khi đăng tải trên Fanpage Công đoàn ĐHTN tại tỉnh Lào Cai đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ cũng như bình luận tích cực của cộng đồng. Qua đó, giới thiệu và tôn vinh nền tảng của xã hội bình an là gia đình hạnh phúc, tạo hiệu ứng lan tỏa trong các công đoàn viên Phân hiệu và trong nhân dân.

Kết quả giải nhất  Hội thi ảnh online thuộc về gia đình công đoàn viên Nông Hạnh Phúc, giải nhì thuộc về gia đình công đoàn viên Trần Thị Thùy Linh , giải ba thuộc về gia đình công đoàn viên Trần Thị Thúy Nga và giải khuyến khích thuộc về gia đình công đoàn viên Nguyễn Hoài Nam.

Giải nhất:  CĐV. Nông Hạnh Phúc

Giải nhì: CĐV Trần Thị Thùy Linh

Giải ba: CĐV Trần Thị Thúy Nga

Giải khuyến khích: CĐV Nguyễn Hoài Nam

Qua hội thi ảnh Online đã lan tỏa đến tất cả các công đoàn viên trong Phân hiệu thông điệp vì một gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, đã tích cực hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28/6; cùng nhau giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá ứng xử tốt đẹp trong gia đình; mỗi công đoàn viên đã  tổ chức sum họp gia đình, tổ chức liên hoan gặp mặt các thành viên trong gia đình, nhằm ôn lại truyền thống, nề nếp, gia phong là điều hết sức cần thiết và ý nghĩa, gắn chặt tình cảm các thành viên với nhau, từng bước đưa “Ngày gia đình” vào cuộc sống, trở thành ngày hội lớn, mang ý nghĩa nhân văn cao cả, được lưu truyền tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam.

Nguồn: http://laocai.tnu.edu.vn/index.php/en/new-event/vietnam-and-international-events/1999-h%E1%BB%99i-thi-%E1%BA%A3nh-online-ch%C3%A0o-m%E1%BB%ABng-ng%C3%A0y-gia-%C4%91%C3%ACnh-vi%E1%BB%87t-nam-28-6.html

Trả lời