TỈNH BANG ONTARIO – CANADA MỞ CỬA TRỞ LẠI

Tỉnh bang Ontario, Canada sẽ dần mở cửa trở lại theo 03 giai đoạn. Đây là thành quả của công cuộc đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin Covid-19 tại Canada.

Lộ trình mở cửa trở lại tại Tỉnh bang Ontario với 03 giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: từ 𝟏𝟏/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟏 (khi 60% người lớn đã tiêm 1 mũi vaccine):

– Tụ họp ngoài trời được phép tối đa 10 người

– Cửa hàng thiết yếu sức chứa được phép tới 25%

– Cửa hàng không thiết yếu sức chứa được phép tới 15%

Giai đoạn 2: dự kiến từ 𝟎𝟐/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟏 (khi 70% người lớn đã tiêm 1 mũi vaccine; 20% tiêm đủ 2 mũi)

– Tụ họp ngoài trời được phép tối đa 25 người

– Cửa hàng thiết yếu sức chứa được phép tới 50%

– Cửa hàng không thiết yếu sức chứa được phép tới 25%

Giai đoạn 3: dự kiến từ 𝟐𝟑/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟏 (khi 70-80% người lớn đã tiêm 1 mũi vaccine; 25% tiêm đủ 2 mũi)️. Khi bước vào giai đoạn 3 thì cuộc sống dần trở lại bình thường với một số ít hạn chế và quy định đi kèm.

Xem thêm tại link: https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario?fbclid=IwAR266K-BIgmnGIWkeCQpPQqlli4WAaxSjHezHJGvxZM3wcaxy0cP_on_lBA

Trả lời