Trung tâm Kiểm định CATD hướng dẫn trường CĐ Kỹ thuật Y Dược Hà Nội trong công tác xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng GDNN

Ngày 26/06/2021, tiếp tục chương trình hỗ trợ trường CĐ Kỹ thuật Y Dược Hà Nội (Trường) trong công tác xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng, Trung tâm Kiểm định CATD (Trung tâm) đã làm việc với Ban giám hiệu, các đơn vị trực thuộc về các nội dung liên quan.

Tham dự buổi làm việc, về phía Trường, có PGS.TS.TTUT Nguyễn Thị Thịnh – Hiệu trưởng; ThS Trần Hoàng Vĩ – Phó Hiệu trưởng và các phòng chức năng, khoa chuyên môn của Trường.

Về phía Trung tâm, có ThS Nguyễn Văn Phương – Trưởng Phòng Kiểm định và các cán bộ của Phòng.

Trong buổi sáng, Trung tâm hỗ trợ Trường xây dựng và hoàn thiện các nội dung: Chính sách chất lượng nhà trường giai đoạn 2021 – 2026; Mục tiêu chất lượng nhà trường năm học 2021 – 2022; Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm học 2021 – 2022 của các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc trường.

Trong buổi chiều, Trung tâm hướng dẫn các phòng, khoa, trung tâm của Trường cách thức xây dựng để hoàn thiện một quy trình cụ thể. Đặc biệt, các phòng, khoa, trung tâm đã xác định được số lượng quy trình bắt buộc và cần thiết để vận hành các hoạt động của đơn vị.

Kết thúc buổi làm việc, Trung tâm đã lên kế hoạch để hỗ trợ các phòng, khoa, trung tâm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy trình còn lại trong thời gian tiếp theo.

Sau đây là một vài hình ảnh tiêu biểu:

Nguồn: https://catd.org.vn/trung-tam-kiem-dinh-catd-huong-dan-truong-cd-ky-thuat-y-duoc-ha-noi-trong-cong-tac-xay-dung-van-hanh-he-thong-bao-dam-chat-luong-gdnn.html

Trả lời