HỌP BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM

        Sáng ngày 12 tháng 11, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam đã tổ chức chương trình họp Ban Thường vụ. Tham dự cuộc họp có Ông Phạm Tiết Khánh – Chủ tịch Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam, Ông Nguyễn Phúc Đức – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội và các phó chủ tịch Hiệp hội, uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng, phó các Ban chuyên môn trực thuộc Hiệp hội và các cán bộ Văn phòng Hiệp hội.

          Mở đầu chương trình, Ông Nguyễn Phúc Đức – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký báo cáo về hoạt động 3 tháng cuối năm và cơ cấu tổ chức của Hiệp hội. Tính đến tháng 12 năm 2022, tổng số thành viên trực thuộc là 82 đơn vị. Tại Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam tại Gia Lai, Hiệp hội đã ban hành quy chế hoạt động và các văn bản kiện toàn. Ngoài ra trong 3 tháng cuối năm, Hiệp hội đã triển khai một số hoạt động kết nối giữa các thành viên và thành lập 4 ban trực thuộc đồng thời giao nhiệm vụ cho các trưởng phó ban để phát huy thế mạnh của từng cá nhân.

          Tiếp theo chương trình là báo cáo phương hướng hoạt động sắp tới từ các trưởng ban, nội dung cụ thể như sau:   

Ban Thông tin truyền thông và Hợp tác doanh nghiệp:

 • Duy trì kênh kết nối thường xuyên và liên tục giữa các thành viên trong ban
 • Xây dựng chiến lược truyền thông mới sử dụng mạng xã hội để tiếp cận đối tượng chính là học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục và các đối tác trong và ngoài nước của Hiệp hội
 • Chia sẻ thông tin, thành tích và hoạt động nổi bật của các trường thành viên trên các kênh mạng xã hội của Hiệp hội
 • Khai thác và chia sẻ nguồn lực giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp để đổi mới chương trình đào tạo giúp đảm bảo đầu ra cho sinh viên.
 • Chia sẻ thông tin về các phương pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề, kinh nghiệm giáo dục quốc tế về giáo dục nghề nghiệp cho các trường thành viên.

Ban Hợp tác quốc tế, xúc tiến dự án và Đảm bảo chất lượng:

 • Xây lược chiến lược hợp tác với các đối tác quốc tế về đảm bảo chất lượng trong vòng 5 năm tới
 • Tổ chức tập huấn online về công tác đảm bảo chất lượng cho các đơn vị thành viên Hiệp hội
 • Tập huấn viết đề xuất dự án

Ban Đào tạo và Hỗ trợ cộng đồng:

 • Tập trung tổ chức các chương trình đào tạo phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên
 • Xây dựng kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho giảng viên
 • Hỗ trợ trao đổi giảng viên, chuyên gia giữa các trường thành viên nhằm chia sẻ nguồn lực nội bộ
 • Phát triển thư viện điện tử chung

Ban Khoa học công nghệ:

 • Báo cáo công tác dự kiến thành lập tạp chí điện tử của Hiệp hội

          Tham dự buổi họp còn có Bà Bùi Ngần – Giám đốc điều hành Nova Edu, đối tác doanh nghiệp của Hiệp hội. Tại đây, Bà giới thiệu 1 số hoạt động hợp tác giữa Nova Edu và Hiệp hội trong thời gian tới như triển khai các chương trình đào tạo về kỹ năng mềm, tư duy khởi nghiệp cho sinh viên trong đó có các hoạt động tham quan thực tế trải nghiệm doanh nghiệp.

          Kết thúc chương trình, Tổng Thư ký và Văn phòng Hiệp hội báo cáo về công tác tổ chức và nội dung chương trình Hội nghị Ban chấp hành diễn ra vào ngày 15 tháng 12 tại trường Cao đẳng quốc tế Hà Nội.

Trả lời