Vi phạm hành chính trong giáo dục nghề nghiệp bị phạt tối đa 150 triệu đồng

(Dân trí) – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Nghị định số 88/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN), có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2022.

Nghị định này quy định phạt tiền tối đa trong lĩnh vực GDNN đối với cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng.

Nghị định quy định phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi sử dụng sai tên gọi theo quyết định thành lập, cho phép thành lập, quyết định đổi tên cơ sở GDNN, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở GDNN nước ngoài tại Việt Nam để tổ chức hoạt động GDNN.

Phạt tiền từ 15 – 20 triệu đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung quyết định thành lập, cho phép thành lập, quyết định chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên cơ sở GDNN, phân hiệu của trường cao đẳng, trường trung cấp, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở GDNN nước ngoài tại Việt Nam nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 50-60 triệu đồng đối với hành vi tự chủ quyết định mở ngành, nghề đào tạo, tự chủ quyết định liên kết đào tạo với nước ngoài nhưng không thực hiện báo cáo điều kiện bảo đảm tự chủ hoạt động GDNN, điều kiện tự chủ liên kết đào tạo với nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài.

Phạt tiền từ 60-70 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Tổ chức hoạt động GDNN theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động GDNN được cấp không đúng thẩm quyền; Tổ chức hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài được cấp không đúng thẩm quyền.

Đối với hành vi tuyển sinh, tổ chức đào tạo khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN, Nghị định quy định các mức phạt sau: Phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với trung tâm GDNN, trung tâm GDNN – giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp; 40-60 triệu đồng đối với trường trung cấp; trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; trường của lực lượng vũ trang nhân dân; 60-80 triệu đồng đối với trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học đào tạo chuyên môn đặc thù.

Nghị định quy định phạt tiền từ 80-100 triệu đồng đối với hành vi tự chủ quyết định mở ngành, nghề đào tạo, tự chủ quyết định liên kết đào tạo với nước ngoài khi không đủ điều kiện.

Vi phạm hành chính trong giáo dục nghề nghiệp bị phạt tối đa 150 triệu đồng - 1

Phạt đến 100 triệu đồng nếu tự chủ quyết định liên kết đào tạo với nước ngoài khi không đủ điều kiện (Ảnh minh họa: Quang Trường).
Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Công khai không đầy đủ các nội dung về tổ chức hoạt động GDNN theo quy định; Thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng chế độ báo cáo theo quy định; Lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất có nội dung không chính xác theo quy định;

Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trách nhiệm giải trình theo quy định; Ban hành văn bản không chính xác, không đầy đủ các nội dung trong văn bản thuộc trách nhiệm ban hành của cơ sở GDNN, trung tâm GDNN – giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp.

Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không ban hành đủ quy định, quy chế thuộc trách nhiệm ban hành của cơ sở GDNN, trung tâm GDNN – giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp; Không công khai các nội dung về tổ chức hoạt động GDNN theo quy định; Không công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động GDNN đối với từng ngành, nghề đào tạo sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động GDNN trên trang thông tin điện tử của cơ sở mình;

Không gửi kết quả công khai về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi tổ chức hoạt động GDNN; Không thực hiện chế độ báo cáo thuộc trách nhiệm của cơ sở GDNN theo quy định.

Phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không đề nghị thành lập hội đồng trường, công nhận hội đồng quản trị của trường cao đẳng, trường trung cấp; Ban hành văn bản trái thẩm quyền hoặc văn bản có nội dung trái pháp luật; Không thực hiện công tác y tế trường học hoặc thực hiện không bảo đảm nội dung theo quy định; Gian lận hồ sơ để được cơ quan có thẩm quyền quyết định công nhận trường chất lượng cao nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ sở GDNN, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp bị phạt tiền từ 60-80 triệu đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động tuyển sinh, tổ chức đào tạo trong thời gian bị đình chỉ hoạt động GDNN hoặc bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN.

Đối với vi phạm quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN. Nghị định quy định phạt tiền từ 15-50 triệu đồng. Trong đó, mức phạt cao nhất từ 40-50 triệu đồng đối với hành vi tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN khi chưa được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ theo quy định.

Đối với vi phạm quy định về tổ chức tuyển sinh, mức phạt thấp nhất từ 10-20 triệu đồng cho các hành vi thông báo tuyển sinh không đúng hoặc không chính xác thông tin, không đúng thời gian đào tạo trong chương trình đào tạo, không đúng đối tượng tuyển sinh theo quy định.

Mức phạt cao nhất từ 50-60 triệu đồng đối với hành vi tổ chức thi hoặc xét tuyển người vào học các ngành, nghề đào tạo hoặc chương trình đào tạo của nước ngoài khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài hoặc không báo cáo cơ quan có thẩm quyền về điều kiện bảo đảm tự chủ quyết định liên kết đào tạo với nước ngoài.

Đặc biệt, khung xử phạt rộng nhất đối với hành vi cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học không đúng tên ngành, nghề đào tạo hoặc ngành, nghề đào tạo không được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động GDNN, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài;

Ngành, nghề đào tạo không có tên trong quyết định tự chủ mở ngành, nghề đào tạo, quyết định tự chủ liên kết đào tạo với nước ngoài; Cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học không đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các mức phạt sau:

Phạt tiền từ 40-60 triệu đồng đối với hành vi vi phạm dưới 10 người học; 60-80 triệu đồng đối với hành vi vi phạm từ 10 đến dưới 20 người học; 80-100 triệu đồng đối với hành vi vi phạm từ 20 đến dưới 30 người học; 100-120 triệu đồng đối với hành vi vi phạm từ 30 đến dưới 40 người học; 120-150 triệu đồng đối với hành vi vi phạm từ 40 người học trở lên.

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/vi-pham-hanh-chinh-trong-giao-duc-nghe-nghiep-bi-phat-toi-da-150-trieu-dong-20221028190917737.htm

Trả lời