Ngoại Giao Đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam mở tuyển ứng viên cho học bổng Hubert H. Humphrey 2022-2023

🇺🇸 Ngoại Giao Đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam mở tuyển ứng viên cho học bổng Hubert H. Humphrey 2022-2023. Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia chương trình kết hợp học thuật và phát triển chuyên môn trong 10 tháng tại Mỹ.
📆 Hạn chót nộp hồ sơ: 1/8/2021
🔎 Chi tiết chương trình, tham khảo https://bit.ly/331VOGW.
🇺🇸 The U.S. Mission to Vietnam’s 2022-2023 Hubert H. Humphrey Fellowship Program competition is now open! Don’t miss the opportunity to participate in a 10-month combined academic and professional development experience in the U.S.
📆 Apply by August 1, 2021
🔎 Full announcement available at: https://bit.ly/331VOGW.
Có thể là hình ảnh về 15 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'Humphrey Fellowship AFulbright A Exchange Program 2022-2023 HUBERT H. HUMPHREY FELLOWSHIP PROGRAM'

Trả lời