Hội thảo “Vai trò của các trường cao đẳng, đại học tỉnh Phú Yên đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và khu vực Nam Trung Bộ – Tây Nguyên”

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Khối thi đua giáo dục – đào tạo (các trường chuyên nghiệp). Ngày 28/4/2021, Trường đại học Phú Yên đã tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của các trường cao đẳng, đại học (CĐ, ĐH) tỉnh Phú Yên đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và khu vực Nam Trung Bộ – Tây Nguyên”. Hội thảo có sự tham dự của các nhà khoa học, ban giám hiệu, giảng viên của các trường CĐ, ĐH, Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên và Trường Chính trị tỉnh trên địa bàn tỉnh.

 Toàn cảnh hội thảo

Chủ trì hội thảo có TS.Nguyễn Định – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Phú Yên; ThS.Nguyễn Văn Đức – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung và TS.Trần Lăng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên.

Hội thảo là cơ hội để tập hợp ý kiến, đánh giá của các nhà khoa học, chuyên gia, các nhà quản lý, giảng viên, viên chức… về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nguồn nhân lực của các trường CĐ, ĐH, học viện trên địa bàn tỉnh Phú Yên phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương và khu vực. Đồng thời đưa ra các kiến nghị, giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 25 bài viết của các nhà khoa học, cán bộ quản lý, viên chức, giảng viên đang công tác tại các trường CĐ, ĐH, Học viện trên địa bàn tỉnh.

TS.Trần Lăng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên   

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, TS Trần Lăng – Phó Hiệu trưởng Trường đại học Phú Yên cho biết: Trong giai đoạn hiện nay, mỗi trường đều có những cơ hội nhưng cũng đang đối diện với những thách thức rất khó vượt qua, như: công tác tuyển sinh và mở rộng quy mô đào tạo; tiếp cận chương trình đào tạo và phương pháp dạy học tiên tiến; nâng cao chất lượng đào tạo và kiểm định chất lượng giáo dục… Qua đó đòi hỏi chúng ta phải thay đổi về nhận thức và hành động nhằm tìm ra lối đi thích hợp trong sự đa dạng.

Các tác giả báo cáo tham luận trong hội thảo

Tiếp tục chương trình, toàn thể đại biểu đã nghe 08 báo cáo tham luận nổi bật trong kỷ yếu của hội thảo: “Vai trò của trường đại học địa phương đối với cộng đồng địa phương – đề xuất cách tiếp cận đánh giá khác” của nhóm tác giả ThS.Lê Bạt Sơn – ThS.Phạm Ngọc Thịnh; “Triển khai thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung” của TS.Lê Kim Anh; “Hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên” của ThS.Nguyễn Văn Nhất; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị tỉnh Phú Yên đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đổi mới” của ThS.Trương Thị Ngọc Phương; “Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực du lịch phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tại Phú Yên” của ThS.Võ Thị Tâm; “Xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ tri thức KH-CN các trường CĐ,ĐH tỉnh Phú Yên trong phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và khu vực Nam Trung Bộ – Tây Nguyên trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0” của nhóm tác giả TS.Nguyễn Định – TS.Đào Nhật Kim; “Lối đi nào cho đại học địa phương” của ThS.Lê Dinh Dinh; “Định hướng nghề nghiệp của sinh viên ngành Hoá học ở Trường Đại học Phú Yên” của TS.Phan Quỳnh Trâm.

TS.Nguyễn Định – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Phú Yên

Phát biểu tổng kết hội thảo, TS.Nguyễn Định – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Phú Yên cho biết hội thảo đã chỉ ra được vai trò chung của các trường CĐ, ĐH địa phương trong sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Yên: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng; bồi dưỡng nguồn nhân lực; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; cầu nối giữa địa phương với trung ương và quốc tế. 

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và khoa học, các bài viết và ý kiến thảo luận tại hội thảo đã góp phần kiến giải, minh định các vấn đề, giá trị mà các trường chuyên nghiệp tỉnh Phú Yên trong thời gian qua đã đề xuất, thử nghiệm, làm phong phú mô hình giáo dục đại học địa phương, gắn liền với phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong giai đoạn hiện nay.

*Một số hình ảnh khác tại hội thảo:

Nguồn: http://pyu.edu.vn/vi/tin-cap-nhat/hoi-thao-vai-tro-cua-cac-truong-cao-dang-dai-hoc-tinh-phu-yen-doi-voi-su-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-cua-dia-phuong-va-khu-vuc-nam-trung-bo-tay-nguyen

Trả lời