Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân thông qua dự án “Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho Việt Nam”

Vào lúc 16h30 ngày 02/04/2010 tại Văn Phòng Chính Phủ, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã thông qua dự thảo của dự án “Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho Việt Nam” – dự án được hỗ trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA).

Cuộc họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng  kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân cùng các đơn vị tham gia: Hiệp Hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức các Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEMEO), Học viện Quản lý giáo dục và một số Bộ ban ngành liên quan khác.

Chụp ảnh lưu niệm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân

Mở đầu cuộc họp, Tiến sĩ Phạm Tiết Khánh và Tiến sĩ Lê Quang Minh – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh – báo cáo tóm tắt những nội dung chính của dự án. Dự án gồm 2 hợp phần tương quan chặt chẽ với nhau. Sự thống nhất và bổ sung cho nhau giữa hai hợp phần sẽ đem lại những cơ hội về những cam kết thay đổi chính sách, đem lại lợi ích cho cả nam giới và phụ nữ, đặc biệt là đối tượng thanh niên và người dân tại các vùng nông thôn.

Hợp phần 1 sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý cho các trường Đào tạo Kỹ thuật và Dạy nghề mà nòng cốt là các trường Cao đẳng Cộng đồng.

Hợp phần 2 sẽ tập trung phát triển về mặt thể chế đối với lĩnh vực Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề. Hợp phần này được thực hiện thông qua 3 tiểu hợp phần: Tăng cường năng lực quản lý của hệ thống GDKT cấp Tỉnh thuộc 3 tỉnh dự án; Nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường thuộc Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam thông qua các chương trình và cải cách theo định hướng nhu cầu và đối tượng người học bằng cách tạo ra các chương trình liên kết giữa các trường và thông qua phát triển các mô hình điểm tại 3 tỉnh; Năng cao kết quả hoạt độngcuar các trường thành viên Hiệp hội CĐCĐ  Việt Nam.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã góp ý sửa đổi một số vấn đề về trách nhiệm của các thành viên và đối tác tham gia, mục tiêu kết quả chung cũng như vấn đề ngân sách của dự án. Ts Đỗ Huy Thịnh, Giám đốc SEMEO Việt Nam cũng bày tỏ sự đồng tình về tính cấp thiết của việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng quản lý của các trường và đánh giá cao tính ưu việt của mô hình C ĐC Đ tại Việt Nam.

Đại diện các bên tham gia dự án đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân cũng như các ý kiến đóng góp của đại diện các Bộ ban ngành khác.

Cuộc họp đã kết thúc tốt đẹp vào 19h, với những kết luận mang tính tích cực cho sự phát triển và cải thiện năng lực hệ thống đào tạo kỹ thuật – nghề nghiệp cho Việt Nam.

Tin/bài: Văn phòng VACC

Trả lời