Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam làm việc với Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới Canada (WUSC)

Vào lúc 9h ngày 13/04/2010, tại Văn phòng Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới Canada khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam đã có buổi làm việc với Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới Canada khu vực Đông Nam Á về hợp tác đã ký kết giữa hai bên

Đại diện Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC) có Chủ tịch Hiệp hội Tiến sĩ Phạm Tiết Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, Chánh Văn phòng Hiệp hội Nguyễn Thị Thu Hà và các Cán bộ hợp tác quốc tế. Đoàn đã được ông Michael Emblem, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới Canada và các Cán bộ chương trình đón tiếp nhiệt tình.

Bên cạnh các chương trình hợp tác đã ký kết, trong buổi làm việc, Chủ tịch Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam Tiến sĩ Phạm Tiết Khánh đã thể hiện nguyện vọng mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa VACC và WUSC và Tiến sĩ đã đề xuất một số hoạt động hợp tác triển vọng giữa hai bên, cụ thể là vấn đề hỗ trợ về kiểm định chất lượng, phát triển chương trình giảng dạy dựa vào nhu cầu cộng đồng và doanh nghiệp đăc biệt là hai chuyên ngành du lịch và công nghệ sau thu hoạch; hỗ trợ về kết nối hệ thống thư viện điện tử của các đơn vị thành viên của VACC; hỗ trợ tập huấn và tổ chức một số hoạt động về kỹ năng mềm cho sinh viên nữ và phối hợp tổ chức một số hoạt động chung cấp toàn quốc như Olypic Tiếng Anh dành cho giáo viên và sinh viên nhân ngày Quốc khánh Canada (Canada Day) 1/7…

Chụp ảnh lưu niệm với tổ chức WUSC

Đại diện Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới Canada WUSC đã bày tỏ quan điểm đồng tình mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên và đã lắng nghe lần lượt các đề xuất của Hiệp hội CĐ CĐ Việt Nam. Với mỗi hoạt động hợp tác được đề xuất, hai bên đã cùng nhau phân tích tính khả thi cũng như triển vọng kết quả đạt được

Đối với việc hỗ trợ về kiểm định chất lượng, WUSC sẽ cung cấp các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực này hỗ trợ tập huấn và đào tạo ngắn hạn cho các đơn vị thành viên của VACC và từ đó dựa vào kết quả của đợt đào tạo để phát triển và phổ biến rộng rãi đến các đơn vị thành viên

 Về vấn đề phát triển chương trình giảng dạy gắn với nhu cầu cộng đồng và doanh nghiệp, trước hết, các chuyên gia của WUCS sẽ giúp đỡ và hỗ trợ xây dựng khung chương trình giảng dạy chung, xây dựng tài liệu dạy và học. Sau đó sẽ tập trung phát triển chương trình giảng dạy vào 2 nhóm ngành mục tiêu là Du lịch và Công nghệ sau thu hoạch. Bên cạnh đó, 2 bên cũng đã đi đến những thống nhất về vấn đề kết nối hệ thống thư viện điện tử của các đơn vị thành viên của VCCA. Trước mắt, sẽ thực hiện hoạt động này ở các trường đã có tình nguyên viên của WUSC và sau đó sẽ triển khai trong toàn hệ thống thành viên của VACC. WUSC sẽ gửi chuyên gia có kinh nghiệm về thư viện điện tử cũng như Công nghệ thông tin tập huấn hướng dẫn.

Cuối cùng về vấn đề hỗ trợ tập huấn và tổ chức một số hoạt động về kỹ năng mềm cho sinh viên nữ và phối hợp tổ chức một số hoạt động chung cấp toàn quốc, đại diện của WUSC cho biết tổ chức đã có kế hoạch thực hiện một số hội thảo về tổ chức sự kiện, marketing…Ông Michael Emblem và các cán bộ của WUSC sẽ gửi công văn thông báo kế hoạch cụ thể về các chương trình hội thảo cho VACC khi triển khai chương trình.

 Buổi gặp gỡ giữa VACC và WUSC kết thúc hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội nâng cao quan hệ hợp tác giữa hai bên và các hoạt động hợp tác hỗ trợ cho các đơn vị thành viên của  Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam.

Tổng hợp tin: Văn phòng VACC

Trả lời